02 / 04 / 2024

Johtajan katsaus – Yhteistyömme kestävän tulevaisuuden puolesta Pohjolassa

Mathias Lindströmin katsaus vuoteen 2023.

Merenkurkun neuvosto EAYY on vuonna 2023 jatkanut kunnianhimoista työtään rajat ylittävän yhteistyön ja kestävän kehityksen edistämiseksi Merenkurkun alueella. Vuotta on leimannut keskustelu Merenkurkun kiinteästä yhteydestä, jota kutsutaan nykyään Nordic Connector -hankkeeksi. Se ei ole ainoastaan strategisesti merkittävä hanke, vaan myös vahvasti ankkuroitunut Suomen hallitusohjelmaan. Yhteyttä pidetään avaimena eurooppalaisen kilpailukyvyn, saavutettavuuden ja valmiuden vahvistamiseksi, erityisesti ottaen huomioon nykyisen geopoliittisen tilanteen ja sen vaikutukset alueeseen. Tähän kuuluu, että meidän tulee jatkossakin keskittyä kehittämään vahvempaa ja yhtenäisempää liikenneinfrastruktuuria, joka voi yhdistää Pohjoismaat, Euroopan ja Naton. Kasvua edistävät yhteydet eivät nimittäin koske ainoastaan meidän aluettamme, vaan niillä on myönteisiä vaikutuksia laajemmassa mittakaavassa esimerkiksi maidemme sisäosiin, pääkaupunkeihin ja koko Pohjoismaihin.

Infrastruktuurihankkeen lisäksi Merenkurkun neuvosto on omistautunut edistämään kestävää kehitystä Bothnia Green Energyn ja Bothnian Coastal Routen kaltaisilla hankkeilla. Nämä hankkeet kannustavat rajat ylittävään yhteistyöhön, edistävät investointeja kestäviin energiaratkaisuihin ja vahvistavat alueen vetovoimaa kestävänä matkailukohteena.

Merenkurkun neuvosto on yhdessä alueen lentoasemien kanssa jatkanut työtä sähköisen ja kestävän lentämisen toteuttamiseksi myös vuonna 2023. Hankkeet FAIR 2 ja New North tähtäävät molemmat vauhdittamaan kestävän lentämisen käyttöönottoa pohjoisessa Pohjolassa – ja sen jälkeen myös muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa. Nämä hankkeet ovat selkeitä esimerkkejä siitä, miten Merenkurkun neuvosto työskentelee edistääkseen vihreää siirtymää, vahvistaakseen alueen asemaa kestävän kehityksen johtajana, parantaakseen elinkeinoelämän edellytyksiä ja rikastaakseen asukkaiden vapaa-aikaa.

Organisaation kasvua lisääntyneen jäsenmäärän myötä on vuoden aikana täydennetty kaikkia jäseniä ja sidosryhmiä osallistavalla strategiatyöllä. Vuoteen 2030 tähtäävä strategiatyö pohjautuu yhteisesti hyväksyttyyn strategiaan tulevaisuuden suuntaviivoista, prioriteeteista ja toimenpiteistä (ks. täällä). Tämän vision ja sitoumuksemme tarkoituksena on myös edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota tehdä Pohjoismaista maailman kestävin ja yhtenäisin alue vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Merenkurkun neuvosto on vuoden mittaan vahvistanut organisaatiotaan kahdella uudella työntekijällä, jotka tukevat jäseniä ja vision toteuttamista.

Haluan toivottaa uudet resurssimme tervetulleiksi ja ilmaista syvimmän kiitollisuuteni kaikille, jotka työskentelevät Merenkurkun neuvostossa tai sen puolesta sekä myötävaikuttavat menestykseemme; Merenkurkun neuvoston hallitus, alueen poliitikot ja virkamiehet sekä rahoittajamme Pohjoismaiden ministerineuvostosta ja Interreg-ohjelmista. Teidän panoksenne on korvaamaton.

Olemme yhdessä luoneet perustan tulevaisuudelle, jossa Merenkurkun alue ei ainoastaan vahvista asemaansa, vaan myös jatkaa tienraivaajana kohti yhtenäistä ja kestävää tulevaisuutta Pohjolassa.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY