Bothnia Green Energy
Bothnia Green Energy -hanke tukee kestävien energiaratkaisujen kehittämistä.

Bothnia Green Energy -hankkeessa edistetään valtiorajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkkua ympäröivällä maantieteellisellä alueella. Täysin uutta on se, että hanke tekee yhteistyötä rakentaakseen innovatiivisia verkostoja ja ekosysteemejä alueen energiayhtiöiden ympärille.

YHTEENVETO JA TAUSTA

 

Lisääntyneet vaatimukset vihreään siirtymään merkitsevät uusien elinkeinojen sijoittautumista Merenkurkun alueelle, suuria tutkimus- ja infrastruktuurihankkeita sekä panostusta osaamisen tarjontaan. Se mikä puuttuu, on raja-alueellinen yhteistyö, joka rakentaa innovatiivisia verkostoja/ekosysteemejä, joka ajaa eteenpäin tulevaisuuden kestäviä innovaatioita energia-alalla ja joka tekee alueen energiayhtiöt osalliseksi.

Hanke pyrkii hyödyntämään Merenkurkun alueen yrityksille ja organisaatioille luotuja uusia edellytyksiä kehittää ja myydä tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen alalla tuomalla yhteen osallistuvien alueiden yrityksiä ja organisaatioita ja siten edistämällä yritysten kilpailukykyä. Odotettu tulos on, että hanke on valtionrajat ylittävän yhteistyön avulla edistänyt kestävämpiä innovaatioita energia-alalla.

TAVOITTEET


Hankkeella on seuraavat kolme osatavoitetta, joista jokainen on sidoksissa työkokonaisuuteen:

1. Luoda ja organisoida yhteinen pitkän aikavälin alusta, joka tuo yhteen elinkeinoelämän, korkeakoulut ja julkisen sektorin. Alusta antaa näkyvyyttä tulevaisuuden kestäville energiaratkaisuille.
2. Edistää pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiokyvyn lisäämistä, sekä vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten, energiayhtiöiden, suuryritysten, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä.
3. Vahvistaa kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä ja näkyvyyttä.

HANKETOIMINTA

Hanke on jaettu kolmeen työkokonaisuuteen.

WP 1

Ensimmäisessä työkokonaisuudessa on tarkoitus kehittää yhteinen pohjoismainen alusta energia-alan yhteistoimintaa varten.

 

WP 2

Toisessa työkokonaisuudessa vahvistetaan innovaatiokapasiteettia pienten ja keskisuurten yritysten, energiayhtiöiden, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä.

 

 

 

WP 3

Kolmannessa työkokonaisuudessa laaditaan suunnitelma, jonka avulla tunnistetaan strategisesti tärkeät kansainväliset organisaatiot, kontaktit ja alustat, jotka edistävät kasvua Pohjoismaiden pohjoisosissa.

FAKTAA

Hankeaikataulu: 1.1.2023–31.12.2025
Budjetti: 1 918 400 euroa

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 918 400 euroa, josta 1 120 969 euroa on EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.

HANKEKUMPPANIT
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia | Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK | Merenkurkun neuvosto EAYY (päävastaava ja johtava tuensaaja) | Technology Centre Merinova | Skellefteå Science City | Uumajan kunta | Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK | Övik Energi

RAHOITTAJAT
Interreg Aurora | Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia | Herrfors | Kokkolan Energia | Kokkolan kaupunki | Merenkurkun neuvosto EAYY | Lapin liitto | Technology Centre Merinova Region Västerbotten | Region Västernorrland | Skellefteån kunta | Skellefteå Kraft | Umeå Energi | Uumajan kunta | Vaasan Sähkö | Vaasan kaupunki | Vaasanseudun kehitys Oy VASEK | Örnsköldsvikin kunta | Övik Energi

HANKEKUMPPANIT

 

Yhteystiedot

Mathias Lindström
Johanna Häggman

Viestintäassistentti
Ida-Maria Huuhka

ida-maria.huuhka@kvarken.org

+358 40 849 5178

Johanna Häggman

Talouspäällikkö
Maria Snickars

maria.snickars@kvarken.org

+358 50 591 9164

Hankeryhmän yhteystiedot

Johanna Häggman

Regionakademien
Peter Hedman
peter.hedman@regionakademien.se
+ 46 70 6968308

 

Johanna Häggman

Uumajan kunta
Jenny Åkermark
jenny.akermark@umea.se
+46 70 2429501

 

Johanna Häggman

Technology Centre Merinova
Kari Valkama
kari.valkama@merinova.fi
+358 40 5134372
 

Johanna Häggman

Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia
Catarina Still
catarina.still@concordia.jakobstad.fi
+358 50 5920516

 

Johanna Häggman

Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK
Leo Byskata
leo.byskata@kosek.fi
+358 40 7535995

Johanna Häggman

Technology Centre Merinova
Sari Rintakoski
sari.rintakoski@merinova.fi
+358 40 1532290
 

Mathias Lindström

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Lasse Pohjala
lasse.pohjala@vasek.fi
+358 400 629388

 

Johanna Häggman

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Jessica Ekström
jessica.ekstrom@vasek.fi
+358 45 8468808
 

Mathias Lindström

Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK
Anna Måtts-Fransén
anna.matts-fransen@vasek.fi
+358 44 5126320

 

Johanna Häggman

Uumajan kunta
Jeanette Holmlund de Miranda
jeanette.holmlund@umea.se
+46 70 3677214

 

Johanna Häggman

Övik Energi
Robert Selling
robert.selling@ovikenergi.se
+46 70 5227399

 

Johanna Häggman

Skellefteå Science City
Ylva Billing
ylva@skellefteasciencecity.se
+46 70 3112969