Bothnia Green Energy
Bothnia Green Energy -hanke tukee kestävien energiaratkaisujen kehittämistä.

Bothnia Green Energy -hankkeessa edistetään valtiorajat ylittävää yhteistyötä ja investointeja kestäviin energiaratkaisuihin Merenkurkkua ympäröivällä maantieteellisellä alueella. Täysin uutta on se, että hanke tekee yhteistyötä rakentaakseen innovatiivisia verkostoja ja ekosysteemejä alueen energiayhtiöiden ympärille.

YHTEENVETO JA TAUSTA

 

Lisääntyneet vaatimukset vihreään siirtymään merkitsevät uusien elinkeinojen sijoittautumista Merenkurkun alueelle, suuria tutkimus- ja infrastruktuurihankkeita sekä panostusta osaamisen tarjontaan. Se mikä puuttuu, on raja-alueellinen yhteistyö, joka rakentaa innovatiivisia verkostoja/ekosysteemejä, joka ajaa eteenpäin tulevaisuuden kestäviä innovaatioita energia-alalla ja joka tekee alueen energiayhtiöt osalliseksi.

Hanke pyrkii hyödyntämään Merenkurkun alueen yrityksille ja organisaatioille luotuja uusia edellytyksiä kehittää ja myydä tulevaisuuden kestäviä energiaratkaisuja.

Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa innovaatioita tulevaisuuden kestävien energiaratkaisujen alalla tuomalla yhteen osallistuvien alueiden yrityksiä ja organisaatioita ja siten edistämällä yritysten kilpailukykyä. Odotettu tulos on, että hanke on valtionrajat ylittävän yhteistyön avulla edistänyt kestävämpiä innovaatioita energia-alalla.

TAVOITTEET


Hankkeella on seuraavat kolme osatavoitetta, joista jokainen on sidoksissa työkokonaisuuteen:

1. Luoda ja organisoida yhteinen pitkän aikavälin alusta, joka tuo yhteen elinkeinoelämän, korkeakoulut ja julkisen sektorin. Alusta antaa näkyvyyttä tulevaisuuden kestäville energiaratkaisuille.
2. Edistää pienten ja keskisuurten yritysten innovaatiokyvyn lisäämistä, sekä vahvistaa pienten ja keskisuurten yritysten, energiayhtiöiden, suuryritysten, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden innovaatioyhteistyötä.
3. Vahvistaa kansainvälisen yhteistyön edellytyksiä ja näkyvyyttä.

HANKETOIMINTA

Hanke on jaettu kolmeen työkokonaisuuteen.

WP 1

Ensimmäisessä työkokonaisuudessa on tarkoitus kehittää yhteinen pohjoismainen alusta energia-alan yhteistoimintaa varten.

 

WP 2

Toisessa työkokonaisuudessa vahvistetaan innovaatiokapasiteettia pienten ja keskisuurten yritysten, energiayhtiöiden, korkeakoulujen ja julkisten toimijoiden välillä.

 

 

 

WP 3

Kolmannessa työkokonaisuudessa laaditaan suunnitelma, jonka avulla tunnistetaan strategisesti tärkeät kansainväliset organisaatiot, kontaktit ja alustat, jotka edistävät kasvua Pohjoismaiden pohjoisosissa.

FAKTAA

Hankeaikataulu: 1.1.2023–31.12.2025
Budjetti: 1 918 400 euroa

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 918 400 euroa, josta 1 120 969 euroa on EU-rahoitusta Interreg Aurora -ohjelman kautta. Loppurahoitus tulee Suomen kansallisesta ja Ruotsin alueellisesta vastinrahoituksesta, Pohjoismaiden ministerineuvostolta sekä kunnallisesta ja yksityisestä vastinrahoituksesta.

HANKEKUMPPANIT
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia | Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK | Merenkurkun neuvosto EAYY (päävastaava ja johtava tuensaaja) | Teknologiakeskus Merinova | Skellefteå Science City | Uumajan kunta | Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK | Övik Energi

RAHOITTAJAT
Interreg Aurora | Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia | Herrfors | Kokkolan Energia | Kokkolan kaupunki | Merenkurkun neuvosto EAYY | Lapin liitto Teknologiakeskus Merinova Region Västerbotten | Region Västernorrland | Skellefteån kunta | Skellefteå Kraft | Umeå Energi | Uumajan kunta | Vaasan Sähkö | Vaasan kaupunki | Vaasanseudun kehitys Oy VASEK | Örnsköldsvikin kunta | Övik Energi

HANKEKUMPPANIT

 

Yhteystiedot

Mathias Lindström

Hankeomistaja
Mathias Lindström
mathias.lindstrom@kvarken.org
+358 50 918 6462

 

Johanna Häggman

Viestintäassistentti
Ida-Maria Huuhka

ida-maria.huuhka@kvarken.org

+358 40 849 5178

Johanna Häggman

Talouspäällikkö
Maria Snickars

maria.snickars@kvarken.org

+358 50 591 9164