26 / 01 / 2023

Johtajan katsaus

Mathias Lindströmin katsaus vuoteen 2022.

Tapahtumarikkaan ja työteliään vuoden 2022 jälkeen voimme todeta seuraavaa; suuret 50-vuotisjuhlat, viisi päättynyttä hanketta, kolme uutta käynnistyvää hanketta ja useita suunnitteilla. Osallistava strategiatyö on aloitettu, uusia työntekijöitä on perehdytetty, uusia jäseniä on hyväksytty ja olemme saaneet maantieteellisesti laajentuneen toiminta-alueen. Lisäksi olemme saaneet uusia yhteistyökumppaneita muun muassa täysin uuden Interreg -ohjelma-alueen kautta.

Kaiken tämän positiivisen lisäksi ympäröivään maailmaamme ja työkenttäämme on ilmestynyt synkkiä pilviä; kokemukset ja haavat pandemiasta ja Euroopassa käytävä hirvittävä sota osoittavat, kuinka tärkeää yhteistyö täällä pohjoisessa on – meidän on yhdessä ja yli valtionrajojen katsottava eteenpäin pitkällä aikavälillä, tarkistettava riippuvuussuhteemme mutta myös luotava edellytykset yhteiskuntakehitykselle, yhteiskuntavalmiudelle, innovaatioille ja mahdollisille ratkaisuille tulevien kriisien varalta.

Valtionrajat ylittävä yhteistyömme on konkreettista, ja sitä korostetaan toisinaan kutsumalla meitä ”the golden egg of the EGTC family”. On tärkeää, että me Merenkurkun alueella työskentelemme yhdessä alueen kehityksen hyväksi, joka johtaa näkyviin myönteisiin tuloksiin alueen asukkaille. Investointi maailman ilmastoystävällisimpään laivaan on tällä hetkellä konkreettisin tulos, mutta emme ole pysähtyneet siihen. Tällä hetkellä jatkamme keskusteluja idän ja lännen välisen liikkuvuuden lisäämisestä Euroopan pohjoisosissa kestävien lentoyhteyksien avulla ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös nopeamman kiinteän liikenneyhteyden avulla Merenkurkun ylitse. Se on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan ennen.

Olemme tänä vuonna myöntäneet useita uusia jäsenyyksiä; kokonaiselle alueelle, useille kunnille, kehitysyhtiöille ja yliopistoille. Verkostojen ansiosta teemme Merenkurkun alueesta edelläkävijän valtionrajat ylittävän yhteistyön osalta. Vahvuutemme on monien eri toimijoiden synteesissä, jotka yhdessä ovat riittävän vahvoja saavuttaakseen todellisen muutoksen. Yhteistyöverkostoilla on tärkeä rooli kokonaisuudessa riippumatta siitä, onko kyse yhteistyöstä pohjoismaisen akkuvyöhykkeen parissa tai matkailuyhteistyöstä lisätäksemme yhteisen alueemme houkuttelevuutta yhteisten ponnistelujen avulla.

Yhteistyötä tarvitaan myös, jotta voimme ratkaista Euroopan pohjoisosaan suuntautuvan työperäisen maahanmuuton tarpeen ja, jotta pystymme ottamaan johtavan aseman vihreän siirtymän parissa. Meillä on osaamista, vihreää energiaa tarjolla ja suuria uusia investointeja vihreän siirtymän aloilla Merenkurkun molemmin puolin. Samaan aikaan koulutusyksikkömme ovat hereillä ja valppaina. Voimme tarjota turvallisia ja laadukkaita asuinympäristöjä luonnon ja meren läheisyydessä sekä maailmanluokan koulutusta. Meidän on nyt myös saatava muut maailmassa ymmärtämään tämä.

Haluan esittää nöyrät kiitokseni kaikille, jotka työskentelevät Merenkurkun neuvostossa tai sen puolesta, Merenkurkun neuvoston hallitukselle, jäsenille ja ennen kaikkea alueen poliitikoille ja virkamiehille, jotka uskaltavat olla valtionrajat ylittävän yhteistyön eturintamassa. Suuri kiitos myös Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja Interreg-ohjelmille Botnia-Atlantica ja Interreg Aurora, jotka rahoituksellaan edistävät pohjoismaista ja eurooppalaista yhteistyötä.

Kaikki tämä antaa meille hyvän perustan tulevaisuuden suurten mahdollisuuksien ja haasteiden edessä, joita meillä on tällä alueella, kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. Pohjoismainen yhteistyömme täällä Merenkurkun alueella on yksi vilkkaimmista valtionrajat ylittävistä yhteistöistä koko Euroopassa. Meidän on pidettävä tästä huolta ja kehityttävä edelleen.

Eteenpäin – yhdessä!

Mathias Lindström
Johtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY