06 / 06 / 2023

Merenkurkun neuvoston kanslia haluaa kiittää tehtävänsä jättäviä hallituksen jäseniä

Merenkurkun neuvosto EAYY:n vuosikokouksen yhteydessä 26. toukokuuta kiitettiin tehtävänsä jättäviä hallituksen jäseniä. Muun muassa Lennart Holmlundin, Merenkurkun neuvoston entisen puheenjohtajan ja yhden pitkäaikaisimmista hallituksen jäsenistä, oli aika jättää hallitus.

Tämä jäi Lennart Holmlundin, Region Västerbotten, viimeiseksi vuosikokoukseksi hallituksen jäsenenä. Holmlund on istunut Merenkurkun neuvoston hallituksessa ja toiminut aiemmin myös Merenkurkun neuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. 

Holmlundilla on ollut vakituisia tehtäviä Uumajan kunnassa 1970-luvulta lähtien. Päätoimiseksi poliitikoksi ryhtymisen jälkeen hän on muun muassa toiminut Uumajan kunnan kunnanneuvoksena ja kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Aikaa Merenkurkun neuvostossa Holmlund muistelee lämmöllä.  

– Nykypäivään verrattuna opimme hallituksessa aikaisemmin tuntemaan toisemme paremmin. Nykyään hallituksen kokoukset ovat lyhyitä ja meillä on vain harvoja tilaisuuksia tutustua toisiimme. Yhteistyön kannalta olisi tärkeää, että siihenkin jäisi aikaa, Holmlund uskoo. 

– Kenties tärkein asia Merenkurkun neuvostolle on ollut Merenkurkun liikenteen turvaaminen ja siinä onnistuimme. Olemme onnistuneet lähes kaikessa, johon olemme ryhtyneet, ja olemme olleet samaa mieltä siitä mihin suuntaan haluamme kehitystä viedä. Nyt tuntuu oikealta jättää tämä tehtävä. Olen saanut monia elinikäisiä ystäviä Pohjanmaalta ja Merenkurkun neuvoston kautta, Holmlund jatkaa. 

Myös neljä muuta hallituksen jäsentä jätti tehtävänsä vuosikokouksen yhteydessä: Per Nylén Örnsköldsvikin kunnasta, Christer Rönnlund Lyckselen kunnasta, Hans Backlund Region Västernorrlannista ja Annica Engström Region Västernorrlannista. 

Lisäksi vuosikokouksen yhteydessä kiitettiin Merenkurkun neuvoston henkilökunnan jäsentä Olav Jerniä. Jern on entinen pitkäaikainen Merenkurkun neuvoston hallituksen jäsen ja hänellä on laaja kokemus pohjoismaisesta yhteistyöstä aiempien työtehtäviensä kautta Svenska Österbottens Landskapsförbundissa, lääninhallituksessa ja Pohjanmaan liiton maakuntajohtajana. Hän on nykyään eläkkeellä, mutta hän on toiminut Merenkurkun neuvoston Senior Advisorina vuodesta 2017. Tänä aikana hän on auttanut muun muassa liikennehankkeissa, laatinut strategiasuunnitelmaa ja auttanut Merenkurkun neuvoston uudelleenjärjestäytymisessä yhdistyksestä vakaaksi juridiseksi toimielimeksi. Nyt Jern on päättänyt jättää tehtävänsä. 

Kanslian puolesta haluamme esittää suuret kiitokset kaikille, jotka jättävät tehtävänsä.

Haluamme kiittää sekä Olav Jerniä, että Lennart Holmlundia heidän tekemästään tärkeästä työstä Merenkurkun neuvoston hyväksi.