15 / 02 / 2018

Midway Alignment hanke edistyy – tietopyyntö telakoille lähetetty

Vaasan ja Uumajan kaupunkien yhteisomisteinen hankehallintayhtiö Kvarken Link Oy on lähettänyt 18. tammikuuta 2018 tietopyynnön, nk. RFI/Request for Information, yhteensä 17 telakalle ympäri maailmaa.

Vaasan ja Uumajan kaupunkien yhteisomisteinen hankehallintayhtiö Kvarken Link Oy on lähettänyt 18. tammikuuta 2018 tietopyynnön, nk. RFI/Request for Information, yhteensä 17 telakalle ympäri maailmaa.

– Kyselyn avulla saamme tarkemman kuvan sekä tulevan laivan hintatasosta että telakoiden osaamisesta ja mahdollisuuksista rakentaa Merenkurkun liikenteeseen tarkoitettu laiva, kertoo Bertil Hammarstedt, johtaja Kvarken Link Oy.

Laiva on tärkeä osa Midway Alignment hankekokonaisuutta ja sen saaminen reitille on edellytys kokonaishankkeen toteutumiselle.

– Tämä kysely on ensimmäinen askel julkisessa hankintaprosessissa. Seuraava askel on tehdä lyhyempi listaus telakoista, joilla on sekä aikataulullisesti mahdollisuus toteuttaa hanke että vaatimustason mukaista osaamista. Tämän jälkeen voimme aloittaa julkista hankintaa koskevien asiakirjojen valmistelun, Hammarstedt jatkaa.

Kyselyn vastaukset on jätettävä 2. maaliskuuta 2018 mennessä.
Kysely on laadittu Interreg rahoitusta saavan MABA II hankkeen avulla.
MABA II:n tavoitteena on, että hankeajan päättyessä hankkeella on esiteltävänään hyvin valmistellut tausta-aineistot, selvitykset ja analyysit, joiden avulla itä-länsisuuntaisen liikenneväylän kehittäminen voi edetä ja joiden perusteella alueellisen, kansallisen ja EU-tason viranomaiset voivat päättää jatkotoimenpiteistä.