18 / 03 / 2013

Nyhetsbrev 2 – 18 mars 2013

Det här är projektets andra nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden november 2012 – mars 2013.

VIS-VAA

Det här är projektets andra nyhetsbrev och det ger ett axplock på aktiviteter i projektet under perioden november 2012 – mars 2013.

Världsarvet i samhället

* VIS-VAA höll en inspirationsfika för kommunledningsförvaltningen vid Kramfors kommun. Deltagarna fick information om det gemensamma världsarvet och så gjorde de en världsarvsövning ur projektets utbildningsmaterial.

* En utställning på temat ”Världsarvskonventionen 40 år” har cirkulerat i världsarvskommunerna Vörå och Korsnäs på följande ställen under november-februari: Vörå kommungård, Vörå bibliotek, Förvaltningshuset i Oravais, Hälsovårdscentralen i Oravais och Korsnäs bibliotek. Till utställningen fogades ett frågeformulär om världsarv och ett paket med världsarvsprodukter lottades ut bland deltagarna i varje kommun. Fru Fortuna gynnade Anne Karlsson i Oravais och Mikael Kronholm i Korsnäs. Utställningen finns för tillfället på Länsstyrelsen i Västernorrland. Den fortsätter under 2013 i de andra världsarvskommunerna i Kvarkens skärgård och Höga Kusten.

* VIS-VAA ordnade en tematimme för allmänheten med rubriken ”Världsarvets vinterpyssel” på Loftet i Vasa i december. Pysselmästare var PM Maria Svens, som också föreläste om hållbar utveckling i världsarvet och tog det till en konkret nivå med lyktorna som gjordes av återvunnet glas och pynt ur naturen. Projektledaren Susanne Skata presenterade projektet samt världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård. Deltagarna producerade sedan egna lyktor av återanvändbart material på temat ”Högt möter lågt”.

* VIS-VAA åker som bäst runt till världsarvskommunernas fullmäktigemöten, nämnder och utbildningstillfällen för förtroendevalda och informerar om vad som är på gång i världsarvet och projektet. Hittills har förtroendevalda i Korsholm, Vörå, Korsnäs, Örnsköldsvik och Kramfors kommuner fått ta del av informationspaketet och fått inbjudan till vårens stora seminarier på temat ”Världsarvet – en resurs?”. Seminarierna ordnas enligt följande: Kramfors 26 mars, Örnsköldsvik 10 april, Kvarkens skärgård 24 och 25 april (gemensamt för alla världsarvskommuner).

* VIS-VAA:s gränsregionala arbetsgrupp har haft flera planeringsmöten för utbildningarna som kommer att ordnas för tjänstemän, politiker, företagare, guider etc. Arbetet går planenligt framåt och flera utbildningar och utbyten ordnas under våren 2013. Den första utbildningen för guider och företagare ordnas i Korsholm den 10 april.

Världsarvet i skolan

* VIS-VAA:s gränsregionala arbetsgrupp har haft flera planeringsmöten för årets lärarutbildningar. Arbetet går planenligt framåt och flera utbildningar och utbyten ordnas under våren 2013. * VIS-VAA:s pedagog Herman Fogelberg har deltagit i ”De nationella dagarna i äventyrspedagogik” i Åbo i januari. Under dagarna spred Herman information om VIS-VAA:s utbildningsmaterial till närmare 160 deltagare. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt för alla på: http://www.kvarken.org/varldsarvsmaterial/undervisningsmaterial/ http://www.kvarken.org/maailmanperintoaineistoa/opetusmateriaalia/

* VIS-VAA utser i Finland som bäst en arbetsgrupp som kommer att jobba för att få världsarvet i läroplanen.

* VIS-VAA har informerat alla rektorer i Kramfors, Örnsköldsviks och Korsholms kommuner om projektet och om det gemensamma världsarvet. Syftet var att berätta för rektorerna vilka utbildningar som kommer att erbjudas för pedagoger i kommunerna under 2013. Det blev lyckade träffar och de ser positivt på det utbildningspaket som projektet har att erbjuda. VIS-VAA fortsätter besöka rektors- och lärarträffar i de andra världsarvskommunerna den kommande månaden.

Övrigt

* Filmen ”High meets low” visades i samband med en introduktion till världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård på screening för studerande på naturfilmsfestivalen ”Wildlife Vaasa” i november. Projektledaren Susanne Skata och världsarvskoordinatorn Susanna Lindeman presenterade också världsarvet för alla deltagare i naturfilmsfestivalen ”Wildlife Vaasa”. Ca 30 personer från 7 länder lyssnade på föredraget och åkte sedan ut på studiebesök till Saltkaret i Kvarkens skärgård.

* Arbetsgruppen för VIS-VAA har haft ett gemensamt planerings- och inspirationsmöte i Kvarkens skärgård. Förutom planering stod även aktiviteter i skärgården på programmet: världsarvsövningar ur det gemensamma utbildningsmaterialet, en utflykt till Björköby, där vi tittade på det snötäckta landskapet från Saltkaret och en genomgång av hur man lägger nät under isen av Jukka Viita-aho på Villa Meribjörkö. Vi hann även besöka Terranova. För några av medarbetarna i projektet var det första gången de var i Kvarkens skärgård.

* Två nya medarbetare har anställts i projektet: Herman Fogelberg jobbar med Skolan-temat i Kvarkens skärgård och Kerstin Wörler jobbar med både Samhälls- och Skolan-temata i Höga Kusten.

Följ gärna vad som händer i vårt gemensamma världsarv här:

http://kvarken.fi/