E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport

Tulevaisuuden yhteistyömallit
Merenkurkun neuvoston, MidtSkandian ja Sinisen Tien jäsenet ja kumppanit ovat jo pitkään toimineet yhdessä edistääkseen rajat ylittävää yhteistyötä E12-väylän itä-länsiakselilla. Yhteistyön ansiosta on mm. onnistuttu nostamaan E12 ja Uumajan satama TEN-T comprehensive -asemaan.

E12 Atlantica Transport on hanke, jonka tavoitteena on jalostaa pohjoismaista yhteistyötä maiden välisen logistiikan ja infrastruktuurin parantamiseksi luomalla uusia, pitkäjänteisiä toimintamalleja.

Tarkoituksena on sopia yhteisestä visiosta ja päämääristä sekä selkeyttää yhteistä matkaa tavoitteeseen. Koordinointia ja ohjausta on vahvistettava, jotta seudulla on pitkällä tähtäimellä mahdollisuus menestyä kilpailtaessa välttämättömistä infrastruktuuriresursseista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 

shutterstock 59494708

Toimiva liikennejärjestelmä

Sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennejärjestelmä tavaroiden, ihmisten ja tiedon kuljetukseen on seudullinen kilpailuetu. Se edistää yritystoimintaa, lisää investointeja ja parantaa työllisyyttä tehden näin alueesta houkuttelevamman elinkeinoelämälle, asumiselle ja matkailulle. Hyvät yhteydet lisäävät myös kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä esim. koulutuksen, terveydenhuollon ja logistiikan aloilla.

Kohti kehittyneempää yhteistyömallia

E12 Atlantica Transport -hankkeen tavoitteena on luoda rajat ylittävä toimintamalli. Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen.

1. Tietoa kuljetustarpeiden nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista Hanke on tuottanut rajat ylittävän järjestelmäanalyysin ja koonnut tilastoja yhteistoiminnan edellytysten kartoittamiseksi. Oikeaa, mitattua tietoa tarvitaan, jotta saataisiin selkeä kuva nykytilanteesta suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin.

2. Pitkäjänteisten liikennejärjestelyjen painopistealueet
Priorisoimme yhdessä liikenneyhteyksiä kehittäviä toimenpiteitä. Rajat ylittävä liikennestrategia toimii yhteistyön karttana ja kompassina. Kehityksen arviointiin, raportointiin ja ohjaukseen luomme tarvittavat indikaattorit, jotka kytkeytyvät suoraan liikennestrategian tavoitteisiin.

3. Rajat ylittävän yhteistyön organisointi
Seudulla on tehty jo pitkään ja menestyksellisesti yhteistyötä mm. eri Interreg-hankkeiden puitteissa. Tarvetta on kuitenkin luoda pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei olisi yhtä hanke- tai henkilöriippuvainen. Hanke kartoittaa rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet ja esittää uutta tulevaisuuden toiminta- ja organisaatiomallia kumppaneille.

 

Aikataulu ja talousbudjetti:

Tammikuu 2016 – toukokuu 2018

Talousarvio Suomi/Ruotsi: 2 197 500 euroa
EU-tuki: 1 318 500 euroa (60 % Suomen/Ruotsin talousarviosta)
Talousarvio Norja: 381 691 euroa IR-tuki: 190 846 euroa

Hankkeen kokonaistalousarvio: 2 579 191 euroa


Kumppanuushanke

E12 Atlantica Transport on hanke, joka perustuu rajat ylittävään, E12-väylän varrella vaikuttavien toimijoiden yhteistyöhön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

shutterstock 95689102

Hankekumppanit

Merenkurkun neuvosto (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana utviklingssellskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

  

LUE LISÄÄ

Uutiset

Uutiset arkisto

 

 

Intrerreg BA FI RGB3