E12 Atlantica Transport

E12 Atlantica Transport

Tulevaisuuden yhteistyömallit
Merenkurkun neuvoston, MidtSkandian ja Sinisen Tien jäsenet ja kumppanit ovat jo pitkään toimineet yhdessä edistääkseen rajat ylittävää yhteistyötä E12-väylän itä-länsiakselilla. Yhteistyön ansiosta on mm. onnistuttu nostamaan E12 ja Uumajan satama TEN-T comprehensive -asemaan.

E12 Atlantica Transport on hanke, jonka tavoitteena on jalostaa pohjoismaista yhteistyötä maiden välisen logistiikan ja infrastruktuurin parantamiseksi luomalla uusia, pitkäjänteisiä toimintamalleja.

Tarkoituksena on sopia yhteisestä visiosta ja päämääristä sekä selkeyttää yhteistä matkaa tavoitteeseen. Koordinointia ja ohjausta on vahvistettava, jotta seudulla on pitkällä tähtäimellä mahdollisuus menestyä kilpailtaessa välttämättömistä infrastruktuuriresursseista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 

shutterstock 59494708

Toimiva liikennejärjestelmä

Sujuva ja tarkoituksenmukainen liikennejärjestelmä tavaroiden, ihmisten ja tiedon kuljetukseen on seudullinen kilpailuetu. Se edistää yritystoimintaa, lisää investointeja ja parantaa työllisyyttä tehden näin alueesta houkuttelevamman elinkeinoelämälle, asumiselle ja matkailulle. Hyvät yhteydet lisäävät myös kulttuurivaihtoa ja yhteistyötä esim. koulutuksen, terveydenhuollon ja logistiikan aloilla.

Kohti kehittyneempää yhteistyömallia

E12 Atlantica Transport -hankkeen tavoitteena on luoda rajat ylittävä toimintamalli. Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen.

1. Tietoa kuljetustarpeiden nykytilasta ja kehitysmahdollisuuksista Hanke on tuottanut rajat ylittävän järjestelmäanalyysin ja koonnut tilastoja yhteistoiminnan edellytysten kartoittamiseksi. Oikeaa, mitattua tietoa tarvitaan, jotta saataisiin selkeä kuva nykytilanteesta suhteessa tulevaisuuden tarpeisiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin.

2. Pitkäjänteisten liikennejärjestelyjen painopistealueet
Priorisoimme yhdessä liikenneyhteyksiä kehittäviä toimenpiteitä. Rajat ylittävä liikennestrategia toimii yhteistyön karttana ja kompassina. Kehityksen arviointiin, raportointiin ja ohjaukseen luomme tarvittavat indikaattorit, jotka kytkeytyvät suoraan liikennestrategian tavoitteisiin.

3. Rajat ylittävän yhteistyön organisointi
Seudulla on tehty jo pitkään ja menestyksellisesti yhteistyötä mm. eri Interreg-hankkeiden puitteissa. Tarvetta on kuitenkin luoda pysyvämpi yhteistyömalli, joka ei olisi yhtä hanke- tai henkilöriippuvainen. Hanke kartoittaa rajat ylittävät yhteistyömahdollisuudet ja esittää uutta tulevaisuuden toiminta- ja organisaatiomallia kumppaneille.

 

Aikataulu ja talousbudjetti:

Tammikuu 2016 – toukokuu 2018

Talousarvio Suomi/Ruotsi: 2 197 500 euroa
EU-tuki: 1 318 500 euroa (60 % Suomen/Ruotsin talousarviosta)
Talousarvio Norja: 381 691 euroa IR-tuki: 190 846 euroa

Hankkeen kokonaistalousarvio: 2 579 191 euroa


Kumppanuushanke

E12 Atlantica Transport on hanke, joka perustuu rajat ylittävään, E12-väylän varrella vaikuttavien toimijoiden yhteistyöhön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

shutterstock 95689102

Hankekumppanit

Merenkurkun neuvosto (leadpart, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Pohjanmaan liitto (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK (FI), Uumajan kunta (SE), Vännäsin kunta (SE), Vindelnin kunta (SE), Lyckselen kunta (SE), Storumanin kunta (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana utviklingssellskap AS (NO), Ranan kunta (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)

  

LUE LISÄÄ

Uutiset

 • 28.03.2018
  E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi Vaasassa päätettiin paneelikeskusteluun. Kuinka tulemme käyttämään hankkeen tuloksia ja mitä haasteita meillä on nyt edessämme? Mikä on seuraava askel ja – kaikkein tärkeimpänä – kuka tekee mitä?
 • 28.03.2018
  Toimivat tavaran- ja henkilökuljetukset ovat tärkeitä edellytyksiä Pohjoismaiden positiivisen kehityksen ja hyvinvoinnin jatkumiselle. Loppukonferenssin aikana osallistujat saivat tutustua molempiin näkökulmiin – sekä myös matkailuelinkeinon näkemykseen seudun infrastruktuurista.
 • 28.03.2018
  Parlamentaarinen yhteistyöorganisaatio Pohjoismaiden Neuvosto oli paikalla E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssissa edustajanaan vanhempi neuvonantaja Johan Lindblad. Hän tiivisti hankkeen olevan pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna ”erinomainen, konkreettinen ja hyödyllinen”
 • 28.03.2018
  Kolmivuotinen NSB CoRe -hanke, North Sea Baltic Connector of Regions, käynnistyi keväällä 2016 ja pyrkii kehittämään liikennettä ja maankäyttöä Pohjanmeri–Itämeri-käytävällä osana Euroopan TEN-T-liikenneverkostoa. NSB CoRe -hankkeen pyrkimys Itämeren alueen saavutettavuuden kohentamiseksi niin rahti- kuin matkustajaliikenteessäkin kytkee sen myös E12 Atlantica Transport -hankkeeseen
 • 28.03.2018
  Merenkurkun neuvosto on kuluneina vuosina tehnyt määrätietoista työtä yhteistoiminnalle elintärkeän Merenkurkun laivayhteyden varmistamiseksi.
 • 28.03.2018
  E12 Atlantica Transport -hankkeen loppukonferenssi, joka järjestettiin Vaasassa 14.–15.3.2018 alkoi sillä, että osallistujille esiteltiin kokonaiskatsaus hankkeesta ja niistä rajaesteistä, jotka ovat kristallisoituneet työn edetessä. Katsauksen pitivät Jerker Sjögren, Jesjo Konsult ja professori Lars Westin Uumajan yliopiston CERUM-yksiköstä
 • 16.03.2018
  Nykyinen infrastruktuurin suunnittelujärjestelmä on puutteellinen rajat ylittävän näkökulman osalta, mikä puolestaan estää itä-länsi-suuntaisten kuljetusten kehittämisen Pohjoismaissa. E12 Atlantica Transport -hanke on siksi koonnut yhteen kokonaiskuvan ongelmista ja työstänyt toimenpide-ehdotuksen. Hanke on nyt loppusuoralla, ja 8.3. Ruotsin, Norjan ja Suomen liikenneviranomaiset kokoontuivat ainutlaatuiseen tapaamiseen Arlandaan
 • 15.03.2018
  E12 Atlantica Transportin tuloksena: Ainutlaatuinen, yhteinen liikennestrategia Yhteinen visio, tavoite – ja kuvaus siitä, miten pääsemme yhdessä maaliin
 • 16.02.2018
  Rajaesteneuvosto on perustanut linkkiportaalin, josta elinkeinoelämän toimijat voivat hakea tietoa. Portaali on pohjoismaisen rajaesteyhteistyön tärkeä saavutus vuonna 2017
 • 15.02.2018
  Vaasan ja Uumajan kaupunkien yhteisomisteinen hankehallintayhtiö Kvarken Link Oy on lähettänyt 18. tammikuuta 2018 tietopyynnön, nk. RFI/Request for Information, yhteensä 17 telakalle ympäri maailmaa.
 • 20.12.2017
  Merenkurkun alue – raja-alueellisen yhteistoiminnan esikuva maailmassa
 • 20.12.2017
  Takanamme on jännittävä ja opettavainen vuosi hankkeen parissa
 • 27.11.2017
  Pohjanmaalla kasvatettu keräkaali on löytänyt Merenkurkun yli Västerbotteniin. Petsmolainen viljelijä Tony Granholm ja ruotsalainen jalostaja Grönsaksfabriken AB, johdossaan Magnus Conradzon, ovat kumpikin erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kuljetusmatka on lyhyt, ja Uumajassa pystytään nyt tarjoamaan asiakkaille jos ei aivan paikkakunnalla niin ainakin lähellä tuotettua laadukasta keräkaalia vuoden ympäri.
 • 08.11.2017
  Uutiskirjeessä voit lukea muun muassa strategiatyöstä, hankkeista ja löytää linkit markkinointifilmeihin jotka on tehty yhteisen rajat ylittävän alueen markkinoinnin edistämiseksi.
 • 08.11.2017
  Lyhyen pysähdyksen taktiikka oli lokakuun yksi avainsanoista.
 • 07.11.2017
  Merenkurkun neuvoston nykyinen strategiasuunnitelma vuosille 2014–2016, visiona vuosi 2020, umpeutuu vuoden lopussa, ja uutta ollaan laatimassa Olav Jernin johdolla. Olav toimi suuren osan työelämästään pohjoismaisen yhteistyön parissa, jota leimasivat hyvät ja tiiviit yhteydet Merenkurkun neuvostoon ja sen jäseniin, joten hän oli siksi itsestään selvä valinta tehtävään.
 • 07.11.2017
  28.11.2017 klo 18.30 – 20.30, Bock’s Corner Brewery, Vaasa
 • 03.11.2017
  E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään Suomesta Ruotsin kautta Atlantin rannikolle Norjaan ulottuvan E12-kuljetuskäytävän toimijoiden keskinäistä yhteistyötä. Parhaillaan laaditaan valtionrajat ylittävää liikennestrategiaa. Tutkija ja liiketalouden tohtori Edith Andresen on saanut tehtäväkseen dokumentoida prosessin.
 • 01.11.2017
  E12 Atlantica Transport
 • 31.10.2017
  Spotlight High-Low Coast -hanke tuottaa filmimateriaalia Merenkurkun saariston, Korkean rannikon ja Uumajanseudun yhteiseen markkinointiin.
 • 26.10.2017
  Lehdistötiedote 26.10.2017 Kuutisenkymmentä poliitikkoa, virkamiestä ja elinkeinoelämän edustajaa E12-väylän kunnista Norjasta, Ruotsista ja Suomesta kokoontui 25.–26. lokakuuta Vaasaan kaksipäiväiseen Nordligt Forum –työpajaan.
 • 25.10.2017
  Lehdistötiedote 25.10.2017 Nordligt Forumin ensimmäinen työpajapäivä on takana. Keskustelu E12-väylän varrella vaikuttavien suomalaisten, ruotsalaisten ja norjalaisten politikoiden, virkamiesten ja asiantuntijoiden kesken oli vilkasta.
 • 14.09.2017
  E12 Atlantica Transport bjuder in till seminarium om funktionella regioner - ekonomiska och sociala effekter: lärdomar för utformning av trafikstrategier, infrastrukturplanering och samhällsplanering
 • 06.09.2017
  Merenkurkun neuvosto, Blå Vägen ja MidtSkandia -yhdistykset ovat tehneet pitkään työtä parantaakseen valtionrajat ylittävän yhteistyön edellytyksiä Suomesta Ruotsin läpi Norjaan ja Atlantin rannikolle ulottuvan E12-liikennekäytävän varrella. Tammikuussa 2016 alkanut E12 Atlantica Transport -hanke pyrkii kehittämään yhteistyötä. Tällä hetkellä yhteistyötä kehitetään laatimalla yhteinen, valtionrajat ylittävä liikennestrategia.
 • 27.06.2017
  Kristiinankaupunkilaislähtöinen Kjell Skoglund on Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin toimitusjohtajana nähnyt, miten pohjoismainen yhteistyö on viime vuosikymmeninä konkretisoitunut elinkeinoelämässä. Kehitys sai alkunsa noin 20 vuotta sitten, jolloin useat isot pörssiyhtiöt fuusioituivat. Sen jälkeen maiden välillä on tapahtunut yli 700 fuusiota ja yhteistyö on nykyään vahvempaa kuin koskaan.
 • 20.06.2017
  Martin & Servera on Ruotsin johtava ravintola- ja suurkeittiöalan asiantuntija. Konserni toimittaa päivittäin elintarvikkeita, juomia ja laitteita yli tuhannelle asiakkaalle eri puolille Ruotsia – ja viime syksystä lähtien myös Pohjois-Suomeen. Suomen markkinat kiinnostavat kovasti, ja konserni on valmis laajentumaan muuallekin Suomeen, kunhan oikeat logistiset ratkaisut löytyvät.
 • 14.06.2017
  WP1Systemanalysen är klar och färdig för att användas som grund för arbetet i WP2.
 • 08.06.2017
  Projektledningen tackar för alla ansträngningar inför projektstart. Botnia-Atlanticaprojektet E12 Atlantica BA3NET som är systerprojekt till E12 Atlantica Transport blev beviljat av styrkommittén den 1 december.Eftersom...
 • 10.05.2017
  Merenkurkun Satamat, Wasaline, NLC Vaasa ja E12 Atlantica Transport -hanke näyttäytyvät yhteisellä esittelypisteellä Transport Logistic -messuilla Münchenissä 9.-12. toukokuuta 2017. Esittelypiste on oma saarekkeensa Suomen satamien osastolla, ja siinä markkinoidaan valtionrajat ylittävää yhteistyötä, sekä aiempia ja nykyisiä saavutuksia että tulevaa kehitystyötä.
 • 07.04.2017
  Vårvinterns nyhetsbrev är publicerad! April 2017 Newsletter – Out now!
 • 06.04.2017
  ELINKEINOELÄMÄ MERENKURKUN ALUEELLA – TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET 23. toukuuta 2017 Kyrö Distilleryssä Isossakyrössä Oltermannintie 6, Isokyrö
 • 06.04.2017
  Merenkurkun alue kattaa Pohjois-Skandinavian kehittyneimpiin kuuluvia seutuja, joilla on suuri kasvupotentiaali, monipuolinen elinkeinorakenne, poikkeuksellisen suuri teollisuuden jalostusarvo ja vientiteollisuuden osuus sekä merkittävä väestökasvu.Olen kuluneena vuonna...
 • 06.04.2017
  Merenkurkun uuden laivan toteuttamista edistetään Interreg/Botnia-Atlantican rahoittamassa MABA II -hankkeessa, ja tavoite on sama, jonka hankekumppanit asettivat Midway Alignment -hankkeelle viisi vuotta sitten: Merenkurkussa liikennöi uusi laiva viimeistään v. 2021. Nyt MABA II:ssa ollaan yhdessä Inspira-konsulttifirman kanssa laatimassa hankkeelle ja hankekumppaneille sopivaa rahoitusmallia.
 • 03.04.2017
  E12 Atlantica Transport -hankkeessa talven mittaan toteutettu järjestelmäanalyysi valmistuu huhtikuun alussa. Analyysi tehtiin yhdyskuntasuunnittelun johtavan yrityksen, Rambollin, johdolla. Rambollilla on 300 toimistoa eri puolilla maailmaa, ja Lars Brümmer toimi tässä hankkeessa yhtiön konsulttina. Lars kertoo ohessa omasta osuudestaan ja työstään liikenneanalyysin ja strategisen suunnittelun asiantuntijana.
 • 30.03.2017
  Projektledare Anna Måtts-Fransén (Vasek) kommer att inleda sin föräldraledighet den 14 april och Pekka Mäkinen (Vasek) tar därmed över koordineringen för Finlands del och fortsätter projektledarskapet tillsammans med Andreas Forsgren (Umeå kommun).
Uutiset arkisto

 

 

Intrerreg BA FI RGB3