08 / 12 / 2016

En katalysator för Kvarkenregionen

Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Många förknippar kanske Kvarkenrådet främst med färjetrafiken och projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Även om detta stått i fokus de senaste åren, pågår inom föreningen även ständigt mycket annat arbete. Utvecklingschef Susanna Ehrs berättar här mer om vad Kvarkenrådet egentligen är och gör.

– Kvarkenrådet är ett nordiskt, gränsregionalt samarbetsforum för de tre österbottniska landskapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige. Det är samtidigt ett av Nordiska ministerrådets officiella, gränsregionala samarbetsorgan, inleder Susanna.

Kvarkenrådet bildades redan 1972, med ursprung i det idéella nordiska samarbetet inom bland annat Pohjola-Norden och Föreningen Norden. Sedan 2008 administreras Kvarkenrådets verksamhet av en förening.

– Vårt uppdrag omfattar allt som är gränsöverskridande i Kvarkenregionen – vi arbetar inte enbart med en sakfråga, poängterar Susanna. Vår styrka ligger i att vi är neutrala på alla plan – både politiskt, landsmässigt och sakmässigt. Man kan säga att vi fungerar som en katalysator för gränsöverskridande samverkan i regionen – både för näringsliv, den offentliga sektorn, infrastruktur, kultur och utbildning, tillägger hon.

Föreningen finns i första hand till för sina medlemmar, varav huvudmedlemmarna är de de tre landskapen i Österbotten, Vasa stad, Seinäjoki, Karleby, Jakobstad, Regionförbundet Västerbottens län samt Örnsköldsvik kommun. Utöver dessa har föreningen ytterligare tiotals medlemmar i form av kommuner, myndigheter och organisationer.

Susanna beskriver Kvarkenrådet som en mycket resurseffektiv organisation – på endast 2,6 ordinarie anställda utförs mycket arbete.

Susanna Ehrs har arbetat i många år med nordiskt samarbete och sedan 2009 är hon anställd inom Kvarkenrådet,
som hon beskriver som en officiell plattform för alla gränsöverskridande frågor i Kvarkenregionen.

– Vi fungerar som en samarbetsplattform för alla parter i regionen och är en av de aktivaste av de tolv gränskommittérna i Norden. Vi är även med i flertalet europeiska nätverk, bland annat ESI, European Straits Initiative, som samlar alla de europeiska sundsregionerna, såsom Engelska kanalen, Gibraltar, Finska viken och så vidare. Där är man mycket imponerade över vår organisation, som saknar motstycke bland de övriga medlemmarna, berättar Susanna.

Botnia Atlantica-programmet är Kvarkenrådets viktigaste projektfinansieringsinstrument och Susanna arbetar nära deras sekretariat.

– Till mina viktigaste arbetsuppgifter hör projektansökningar och –finansiering för gränsöverskridande projekt. Även kontakten till medlemmarna och Nordiska ministerrådet samt delar av styrelsearbetet och föreningens grundadministration ligger på mitt bord, i nära samarbete med direktören.

Kvarkenrådet driver både egna projekt samt fungerar som nyckelaktör i projekt som ägs av andra. Midway Alignment of the Bothnian Corridor är ett sådant, som gett Kvarkenrådet ett stort uppsving de senaste åren.

– Den stora vändningen i vår verksamhet kom 2011 då regionen stod inför en ny situation, utan en fast färjeförbindelse, som är den viktigaste livsnerven i regionen. Den utgör grunden för allt samarbete och det projekt som startades för att säkra en sådan har svept med sig ett enormt engagemang från både näringsliv, offentliga sektorn och på gräsrotsnivå. Arbetet tas på allvar på alla nivåer och fortgår dagligen. Att ge upp finns inte på kartan – vi fortsätter arbetet tills frågan fått en långsiktig lösning, fastslår Susanna.

FAKTA:

Föreningen Kvarkenrådets syfte är:

Att främja samverkan och integration inom Kvarkenregionen
Att minska och elminiera gränshinder
Att tillvarata regionens förutsättningar och främja dess utveckling

Utvecklingschef Susanna Ehrs, kommunikationsansvarige Johanna Häggman samt direktör Mathias Lindström i diskussion på Kvarkenrådets kontor vid Bock´s Corner i Vasa.

Text och foto: Anna Sand