18 / 04 / 2023

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys

Joakim Strandin tervehdys.

Kukaan meistä ei ole sama ihminen kuin joitain vuosia sitten. Olemme viime vuosien aikana joutuneet mukautumaan, muuttamaan toimintatapojamme useasti, miettimään tai selkeyttämään arvomaailmaamme ja näkymät tulevasta on monella voineet muuttua täysin. Sanotaan, että emme koskaan aiemmin ole muuttaneet vahvoja mielipiteitämme näin nopeasti, on sitten kyse esimerkiksi kiinteästä työpisteestä, Natosta tai energiantuotantoon liittyvistä kysymyksistä. Mutta kaiken keskellä voimme löytää näihin muutoksiin liittyviä hyviäkin puolia.

Merenkurkun neuvostossa kuuntelemme herkällä korvalla signaaleja ja jäsenkuntamme toiveita yhdistämällä ne valtionrajat ylittävän aspektin näkökulmasta. On outoa sanoa se ääneen, mutta kriisit, jotka koettelevat ja ovat koetelleet meitä, pandemia, sota ja sodasta johtuva energiakriisi, yhdistävät meitä ja meillä on suuri mahdollisuus yhdessä tehdä tarvittavia korjausliikkeitä – ja tahto tehdä yhteistyötä Pohjoismaissa ja Merenkurkun alueella yli valtionrajojen on suuri.

On melko häkellyttävää todeta, että Merenkurkun alueella on jälleen tehty oikeanlaista valmistavaa työtä tämänhetkistä tilannetta silmällä pitäen. EAYY organisaatiomuotona helpottaa kehityshankkeiden eteenpäinviemistä ja esimerkiksi viime vuosien Merenkurkun Kiinteä yhteys -hankkeen esiselvitykset valmistuivat oikeaan aikaan. Ne ovat kuluneen vuoden aikana olleet monen keskustelun lähtökohtana. Kiinteä yhteys on huoltovarmuusaspektin näkökulmasta todella ajankohtainen ja siihen kytkeytyvät energian tuotantoon liittyvät näkökulmat ovat myös äärettömän ajankohtaisia.

Vihreän siirtymän aspektit eivät tietenkään ole siirtyneet taka-alalle. Olemme Merenkurkun neuvoston toiminnan kautta saaneet ensimmäisen sähköisen lentämisen hankkeen päätökseen (FAIR) ja seuraavat kestävän lentämisen askeleet ovat suunnitteilla kahden eri hankkeen voimin. Myös pohjoisen akkuklusterin toimijoiden yhteistyöhön panostetaan (Nordic Battery Belt esiselvitys), kuin myös energiayhtiöiden innovatiiviseen yhteistoimintaan (Bothnia Green Energy). Emme myöskään ole unohtaneet merkityksellisen vapaa-ajan aspektia ja matkailuyrityksiemme tukemista kestävän matkailun edistämiseksi (Bothnian Coastal Route).

Kuten mainitsin, olemme ehkä muuttuneet, mutta kriisit ovat myös vieneet meitä eteenpäin ja avartaneet perspektiiviä. Kuuntelemme toisiamme aktiivisesti, kohdistamme fokuksen herkemmin oleellisiin asioihin, osaamme katsoa asioita uusista ulottuvuuksista ja halu tehdä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi on suuri.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vahvalla kansalaisyhteistyöllä ja yhteisillä työmarkkinoilla on tärkeä rooli Merenkurkun alueen kehityksen edistämisessä. Hyödyntämällä toistensa resursseja ja osaamista luodaan suuremmat ja dynaamisemmat markkinat, jotka johtavat alueen kasvuun ja työllisyyteen. On tärkeää jatkaa työskentelyä yhteistyön vahvistamiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi Merenkurkun alueella.

Joakim Strand
Hallituksen puheenjohtaja, Merenkurkun neuvosto EAYY