18 / 04 / 2023

Styrelseordförandes hälsning

Joakim Strands hälsning.

Ingen av oss är samma person nu som vi var för några år sedan. Under de senaste åren har vi varit tvungna att anpassa oss, ändra våra tillvägagångssätt flera gånger, ompröva eller förtydliga våra värderingar, och för många kan framtidsutsikterna ha förändrats helt och hållet. Det sägs att vi aldrig tidigare har ändrat våra starka åsikter så här snabbt, vare sig det gäller till exempel fasta arbetsplatser, Nato eller frågor om energiproduktion. Men mitt i allt detta kan vi även hitta goda sidor som dessa förändringar fört med sig.

I Kvarkenrådet lyssnar vi uppmärksamt på signalerna och önskemålen från vår medlemskår och kombinerar dem utifrån ett gränsöverskridande perspektiv. Det känns konstigt att säga det högt, men kriserna som prövar och har prövat oss, pandemin, kriget och energikrisen till följd av kriget, förenar oss och vi har alla möjligheter att tillsammans vidta nödvändiga korrigerande åtgärder – och det finns en stor vilja till gränsöverskridande samarbete i Norden och Kvarkenregionen.

Det är ganska häpnadsväckande att kunna konstatera att Kvarkenregionen återigen har gjort rätt sorts förberedande arbete med tanke på den nuvarande situationen. EGTS som organisationsform gör det lättare att driva utvecklingsprojekt framåt, och till exempel de senaste årens förstudier för projektet Fast förbindelse över Kvarken blev klara i rätt tid. Förstudierna har varit utgångspunkt för många diskussioner under det senaste året. En fast förbindelse är mycket aktuell ur försörjningsberedskapssynpunkt, och de energiproduktionsaspekter som är kopplade till förbindelsen är också oerhört aktuella.

Den gröna omställningen har naturligtvis inte fått stå tillbaka. Genom Kvarkenrådets försorg har vi slutfört det första projektet för implementering av elflyg (FAIR) och nästa steg för hållbart flyg planeras med hjälp av två olika projekt. Vi främjar även samarbetet mellan aktörerna i det nordliga batteriklustret (förstudie för Nordic Battery Belt), liksom innovativ samverkan mellan energibolagen (Bothnia Green Energy). Vi har inte heller glömt bort aspekten av en meningsfull fritid och stöd till våra turistföretag för att främja en hållbar turism (Bothnian Coastal Route).

Som jag nämnde kan vi ha förändrats, men kriserna har också fört oss framåt och breddat våra perspektiv. Vi lyssnar aktivt på varandra, vi har lättare att fokusera på det väsentliga, vi kan se nya dimensioner i saker och ting och det finns en stark vilja att samarbeta för att hitta lösningar.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett starkt folkligt samarbete och en gemensam arbetsmarknad spelar en viktig roll för att främja utvecklingen i Kvarkenregionen. Genom att dra nytta av varandras resurser och kompetenser skapar vi en större och mer dynamisk marknad, vilket bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att stärka samarbetet och främja en hållbar utveckling i Kvarkenregionen.

Joakim Strand
Styrelseordförande, Kvarkenrådet EGTS