08 / 10 / 2021

Kurikan kaupunki esittäytyy Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallitukselle

Kurikan kaupunki haluaa osallistua Merenkurkun alueen kehittämiseen aktiivisena toimijana

Kurikan kaupunki on yksi Merenkurkun neuvosto EAYY:n uusista äänivaltaisista jäsenistä. Kurikan edustaja hallituksessa on kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa ja hänet valittiin toukokuussa yhdeksi kolmesta varapuheenjohtajaksi neuvoston ensimmäisen EAYY:nä pidetyn vuosikokouksen yhteydessä.

Perjantaina 8.10 hallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa uutena organisaatiomuotona Kurikassa. Kokouspöytään saapuu edustajia koko Merenkurkun alueelta ja päivän aikana käsitellään mm. uuden strategian valmistelua, uusia jäsenhakemuksia ja uusia hankeideoita. Lisäksi alueen edustajat tutustuvat Kurikkaan lähemmin.

Kvarken-Destinations-1066 (1)

Olavi Kandolin, Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 – Kurikka on aina ollut Vaasan valtatien varrella ja kaupanteko Vaasan suuntaan on ollut luontevaa. Satoja vuosia se on vaurastuttanut kurikkalaisia yrittäjiä. Nyt haluamme vahvistaa tämän suunnan yhteistyötä ja jäsenyys on siksi meille tärkeää. Haluamme katsoa vielä kansainvälisemmin, uuden laivan ansiosta huomattavasti nopeutuneen yhteysvälin päähän meren yli. Siellä on valtavasti teollisuutta ja meillä taas on tarjota muun muassa huomattavaa sekä kehityksen kärkipäässä olevaa alihankintateollisuutta. Tämän yhteistyön avulla haluamme olla suunnittelemassa ja rakentamassa tätä verkostoa, kertoo Olavi Kandolin, Kurikan kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Kvarken-Destinations-1066 (1)
Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa

– Kurikan kaupungin strategiset painopisteet ovat yrittäjyys, kansainvälistyminen ja Merenkurkun neuvoston EAYY jäsenyys vahvistaa Kurikkaa kehittyvänä seutukaupunkina, joka on Suomen vahvimpia maataloudessa. Kaupunki on monen tien risteyksessä ja vaalimme E12 eli valtatie 3 kehitystä. Biokaasua ja tuulivoimaa tuotetaan kaupungissa jo nyt ja haluamme osallistua Merenkurkun alueen kehittämiseen aktiivisena toimijana. Jäsenyys antaa hienon mahdollisuuden osallistua yhteisiin verkostohankkeisiin kaupungille tärkeissä asioissa, Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa jatkaa.

 

Kurikan kaupunki haluaa osallistua Merenkurkun alueen kehittämiseen aktiivisena toimijana

Merenkurkun neuvosto EAYY, Merenkurkun alue ja Merenkurkun neuvoston toiminta

Merenkurkun neuvoston vuonna 2021 voimaan astunut organisaatiomuoto, EAYY (Eurooppalainen alueellinen yhteistyön yhtymä), jatkaa yhteistyöorganisaatio Merenkurkun neuvoston lähes 50 vuotista työtä. EAYY on EU:n oma organisaatiomuoto valtionrajoja ylittävää yhteistyötä varten. Ry-statuksen muututtua hallitukseen voidaan hyväksyä uusia äänivaltaisia jäseniä.

Merenkurkun neuvosto pyrkii edistämään ja kehittämään vahvaa ja elinvoimaista Merenkurkun aluetta valtionrajat ylittävän yhteistyön avulla. Toimimme puolueettomana yhteistyöalustana Merenkurkun alueella sijaitsevien jäsentemme ja toimijoidemme hyväksi.

Merenkurkun neuvosto kehittää aluetta:

  • tarjoamalla yhteistyöalustan kaikille alueen toimijoille
  • madaltamalla ja poistamalla rajaesteitä
  • lisäämällä alueen näkyvyyttä kansallisesti ja Euroopan tasolla
  • työskentelemällä aktiivisesti useissa eurooppalaisissa verkostoissa
  • hyödyntämällä alueen vahvuuksia ja tukemalla alueen kehitystä pääasiassa seuraavilla aloilla: elinkeinoelämä, koulutus, matkailu, tutkimus ja kehitys, terveydenhuolto, kulttuuri, ympäristöasiat, urheilu, lapset ja nuoret sekä liikenneyhteydet ja -infrastruktuuri.

Merenkurkun alue muodostuu Pohjanmaan kolmesta maakunnasta sekä Ruotsin Västerbottenin läänistä ja Örnsköldsvikin kunnasta. Merenkurkun neuvoston jäsenistö koostuu Merenkurkun alueella sijaitsevista kunnista, kaupungeista, alue- ja maakuntaliitoista.

Tutustu Merenkurkun neuvosto EAYY:hyn ja sen toimintaan: kvarken.org ja jäsenyyteen terkemmin TÄÄLLÄ