Merenkurkun neuvoston strategia 2030

Vihreä siirtymä

Toimenpiteet

Käynnissä olevat toimenpiteemme painopistealueella Vihreä siirtymä:

Green and inclusive development

Merenkurkun alue osallistuu Pohjoismaiden ministerineuvoston teematyöryhmien kanssa tehtävään työhön ryhmässä ”Green and Inclusive Urban Development”.

Tila: Käynnissä oleva.

Bothnia Green Energy – Hanke

Hankkeen tarkoituksena on tukea kestävien energiaratkaisujen kehittämistä.

Bothnia Green Energy -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa kestäviä energiaratkaisuja tarjoavien innovaatioiden kehittämistä tuomalla yhteen Merenkurkun alueen yrityksiä ja organisaatioita. Hankkeen odotetaan myötävaikuttavan kestävämpien energia-alan innovaatioiden kehittämiseen valtiorajat ylittävän yhteistyön keinoin.

Tila: Käynnissä oleva.

Nordic Battery Belt – Esiselvitys

Kokoaa alueen akkuteknologiatoimijat selvittämään tarpeita ja suunnittelemaan laajemman toteutushankkeen sisältöä.

Tila: Käynnissä oleva.

FAIR 2 – Hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kestävän alueellisen lentoliikenteen kysynnästä.

Tila: Käynnissä oleva.

New North – Transport, Logistics and Security of Supply – Hanke

Hankkeen tavoitteena on analysoida Pohjolan pohjoisten alueiden liikennejärjestelmää muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa.

New North -hanke vie tietopohjaa askeleen eteenpäin. Uusi geopoliittinen tilanne, markkinoilla tapahtuvat muutokset, liiketoimintaympäristön kehitys ja aiemmat tutkimukset huomioiden on huoltovarmuus nähtävä täysin uudessa valossa.

Päätoimija: Lapin Liitto

Hankkeen sisäinen työpaketti WP3 painottuu kestävän lentoliikenteen kehittämiseen ja sitä johtaa Västerbottenin lääninhallitus yhteistyössä Merenkurkun neuvoston kanssa.

Työpaketissa on pitkälti kyse tietotason lisäämisestä entistä laajemmalla alueella sekä kestävää lentoliikennettä koskevan yhteisen vision muodostamisesta.

Tila: Käynnissä oleva.

OTA YHTEYTTÄ

Onko sinulla idea, toimenpide- tai yhteistyöehdotus?

Merenkurkun neuvosto on mielellään mukana tukemassa Merenkurkun aluetta hyödyttäviä yhteistyöhankkeita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä, miten ideaa voisi viedä eteenpäin. 

Halutessasi voit ennen yhteydenottoa tutustua vinkkeihimme: https://www.kvarken.org/fi/hanketyopaja/

A group of people planning

Takaisin Merenkurkun neuvoston strategiaan 2030