Projekt

Fair – allmän trafikplikt som ett verktyg för att implementera flygrutter trafikerade med eldrivna flygplan

Rapport från Nord University inom ramen för FAIR-projektet. Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka vilka erfarenheter myndigheterna kan samla från processen när man nyligen introducerade nollutsläppsfartyg i färjetrafiken i Norge för att myndigheterna vid upphandling av flygrutter (PSO-rutter) ska kunna göra det lättare att ersätta flygplan som drivs med fossila bränslen med sådana som får sin energi från batterier eller andra nollutsläppskällor.