Projekt

E12 BA3NET – GODSDATABAS FÖR KVARKENOCH BOTNIA-ATLANTICA REGIONEN

En godsflödestudie i Kvarken. Erfarenheter och utvecklingsmöjligheter.