28 / 10 / 2016

Scandic Trans startar ny godslinje över Kvarken

I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Företaget har länge sökt ett mer effektivt och förmånligt sätt att frakta livsmedel från södra Finland till Norrland, och tack vare en ny samarbetspartner på svenska sidan och färjeförbindelsen över Kvarken, har man nu hittat en lösning.

Anna Måtts-Fransén, projektledare för E12 Atlantica Transport, och Mikael Löfqvist, VD på Scandic Trans, ser den nya godslinjen som ett konkret exempel på gränsregionalt samarbete och behovet av ett funktionellt transportspråk mellan länderna. Foto: Anna Sand

Scandic Trans, som specialiserat sig på livsmedelstransporter inom Skandinavien, har tidigare kört varorna via Stockholm upp till Norrland. Även om största delen av godset lastas i Åbo och Helsinfgors med omnejd, har det här ändå varit en ineffektiv och relativt dyr lösning.

– Eftersom vi har ett stort behov av en fungerande distribution i Norrland, började vi söka en samarbetspartner på svenska sidan. Vi hittade en perfekt sådan i Lincargo Ab, ett svenskt fraktbolag som ägs av Norrmejerier, berättar Mikael Löfqvist, VD på Scandic Trans.

De båda företagen synkroniserade sina behov – något som inte krävde mer än ett möte – och i mitten av oktober startar den nya linjen.

– Norrmejerier har godsflöden tillbaka till Finland och vårt samarbete kunde komma igång väldigt smidigt och snabbt. Vi har samma mentalitet på båda sidor av Kvarken och en tradition av goda kontakter. Dessutom talar vi samma språk, vilket förstås är en fördel, konstaterar Mikael.

Inledningsvis körs linjen en gång i veckan med avgång på fredagar från Vasa och från Umeå på söndagar. Scandic Trans kör mellan södra Finland och Vasa över till Umeå, medan Lincargo tar över den fortsatta distributionen där. Frakten sker med en bil dedikerad just för den nya linjen, och Mikael ser goda möjligheter att utveckla samarbetet framöver.

– Kundbehovet avgör, men nu kan vi nå varje liten bybutik i hela Norrland– dessutom snabbare och förmånligare än tidigare. Det innebär för oss att vi numera kan konkurrera med större bolag, vilket inte var möjligt tidigare.

I oktober går startskottet för det österbottniska transportbolaget Scandic Trans Ab: s nya linje mellan Vasa och Umeå. Foto: Scandic Trans

Anna Måtts-Fransén, logistikexpert på Vasek samt projektledare för Botnia-Atlantica projektet E12 Atlantica Transport, är glad över Scandic Trans nya lösning och ser det som ett konkret bevis på att en fungerande färjeförbindelse och ett funktionellt transportstråk behövs mellan regionerna.

– Näringslivets godsflöden i öst-västlig riktning är viktiga och inom projektet arbetar vi för att eliminera eventuella gränshinder och flaskhalsar som finns längs E12, ända från de norska Atlanthamnarna till Österbotten i Finland. Vi strävar till att få till stånd nödvändiga investeringar i infrastrukturen och på sikt därmed öka regionernas konkurrens- och livskraft, berättar Anna.

Projektet i sig stöder även Midway Alignment-projektet, och det är viktigt för området att E12-korridoren kvarstår som en del av EU:s täckande nätverk.

Text: Anna Sand

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)