28 / 09 / 2022

Samarbete behövs när man försöker attrahera kompetent arbetskraft

Det händer mycket just nu inom batteriindustrin i Kvarken- och Nordlandregionen. Nya investeringar i batteriproduktionen skapar ett behov av fler invånare och regionen måste marknadsföras och regionens varumärke stärkas för att attrahera arbetskraften som behövs.

Nordic Battery Belt Logistics-projektet arrangerade sin slutkonferens tillsammans med elflygsprojektet FAIR i Skellefteå 20–21 september. Under den första konferensdagen arrangerades en paneldebatt med temat Starkare tillsammans.

Moderator Nora Birkman Neunstedt från Karlebynejdens utvecklingsbolag KOSEK bad varje deltagare att beskriva vad som händer inom batteriindustrin i deras städer. Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun, beskrev att Northvolt redan har sina två första fabrikslinjer i gång i Skellefteå. Northvolt påverkar hela Skellefteå stad.

– Den här gröna övergången är unik. Vi har tagit ett stort steg i utvecklingen på bara några år, sa Palm.

Allan Berg, projektchef på Rana Utvikling, förklarade att bygget av Freyrs två första gigafabriker i Mo i Rana är i gång. Freyr har också valt Vasa som plats för sin battericellsfabrik. En miljöanalys pågår i GigaVasa-området där fabriken planeras att byggas.

– Vi hoppas att vi får ett investeringsbeslut för GigaVasa redan under detta år. Vi har flera reservationer för GigaVasa-området men alla är inte offentliga ännu, sa Riitta Björkenheim, utvecklingsdirektör på Vasaregionens utvecklingsbolag VASEK.

Keliber har tagit beslut om att investera i en litiumkemifabrik i Karleby och företaget har nu fått sitt bygglov.

– Karleby fokuserar på att bli nummer ett i tillverkningen av batterikemikalier i Finland, sa Jonne Sandberg, utvecklingschef för Karleby stad.

Mathias Lindström, Allan Berg, Anja Palm, Jonne Sandberg och Riitta Björkenheim.

Samarbete behövs 

Ordet samarbete dök upp flera gånger under paneldebatten.

– Det händer mycket i den här regionen och vi har ett samarbete här på riktigt. Men planeringen mellan länderna på nationell nivå måste förbättras och det är lättare att marknadsföra en region tillsammans jämfört med bara en enda stad eller ett enda regionfullmäktige. Vi har mer att erbjuda i en större geografi, sa Mathias Lindström, Kvarkenrådets direktör.

Det behövs en stor gemensam arbetsmarknad i Kvarken- och Nordlandregionen. Marknadsföring och regionalt varumärkesbyggande kan vara ett sätt som kan användas för att locka människor och behövd arbetskraft att flytta hit.

– Vi behöver fler människor i den här regionen och vi kan locka hit fler om vi lyckas göra regionen attraktiv. Vi måste samarbeta ännu mer gällande den här frågan, sa Berg.

– Vi måste få folk att förstå att vi bor i världens bästa region, sa Lindström.

Nordic Battery Belt Logistics-projektet har tagit fram en rapport där regionens transportsystem har analyserats. Läs rapporten HÄR.

 


Om Nordic Battery Belt Logistics

 

Nordic Battery Belt Logistics är ett projekt med fokus på att möjliggöra hållbara och kostnadseffektiva gränsöverskridande logistiklösningar baserade på värdekedjorna och behoven hos den växande batteriindustrin i det nordiska batteribältesområdet. Projektet är ett samarbete mellan Kvarkenrådet EGTS, VASEK, KOSEK, Skellefteå kommun och Rana Utvikling. Det samfinansieras av Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Österbottens förbund.