31 / 08 / 2022

Flera möjligheter med elflyg samt en växande transportefterfrågan i Kvarkenregionen

Kvarkenrådet ordnade ett evenemang under Wasa Future Festival. Vid evenemanget presenterade elflygsprojektet FAIR och projektet Nordic Battery Belt Logistics vad som hänt i projekten under den senaste tiden.

Moderator Anna Bertills öppnade Kvarkenrådets evenemang lördagen 13.8 på Wasa Innovation Center. Första presentationen hölls av Emil Sandström från Tyréns. Han presenterade vad som har gjorts i FAIR-projektet efter förra årets evenemang. FAIR-projektet förbereder Kvarkenregionen för en tidig implementering av elflyg. 

– Det finns flera möjligheter med elflyg men det finns naturligtvis även utmaningar som måste åtgärdas, sa Sandström. 

Nollutsläpp, lägre kostnader och ökad tillgänglighet är de stödjande argumenten för elflyg. Som utmaningar nämnde Sandström efterfrågan på och inställningen till regionalt elflyg, bristande laddinfrastruktur, begränsad nätkapacitet samt att dagens flygplatser inte är optimerade för korta flygresor. 

Emil Sandström från Tyréns berättade för moderator Anna Bertills att den drivande faktorn för den eldrivna luftfarten är den framväxande gröna industrin och nytt jobbskapande.

Därefter höll Isak Brändström, även han från Tyréns, en presentation av projektet Nordic Battery Belt Logistics och rapporterade om vad som gjorts i projektet under den senaste tiden. Transport- och logistiktjänster behövs i olika delar av försörjningskedjan när man producerar batterier till det framväxande gröna energiområdet. Optimerad logistikinfrastruktur och tjänster skulle bidra till ett effektivt batterikluster till Kvarkenregionen.

Brändström beskrev att det kommer att finnas behov av olika typer av transportlösningar i framtiden. Transporten till havs kommer att vara mycket avgörande eftersom mycket av det material som kommer att behövas till batterierna kommer från andra länder. Ännu finns inte allt material tillgängligt i Kvarkenregionen. Därför kommer hamnarna att vara viktiga. 

– Det kommer att finnas en växande transportefterfrågan i den här regionen. Det är svårt att säga exakt vilka delar av transportsystemet som kommer att påverkas mest men vi måste fortsätta fokusera på den här frågan, förklarade Brändström. 

Både FAIR-projektet och Nordic Battery Belt Logistics-projektet avslutas i oktober. Projekten kommer att ha en gemensam slutkonferens i Skellefteå 20.–21.9, där forskningsresultat från båda projekten presenteras. Läs mer om slutkonferensen HÄR. 

Se Wasa Future Festival livestreamen på Youtube HÄR. 

Emil Sandström höll en presentation om elflygsprojektet FAIR medan Isak Brändström presenterade vad som hänt i projektet Nordic Battery Belt Logistics. Heidi Hansson från Umeå universitet var på plats för att tala om universitetssamarbetet i Kvarkenregionen.

 

 

 

 

FAIR is an Interreg Botnia-Atlantica financed project developing a methodology to support an early and efficient commercialization of electric-powered regional flights in the Kvarken region.

www.flyfairkvarken.com

Nordic Battery Belt Logistics is a project focusing on enabling sustainable and cost-effective cross-border logistic solutions based on the value chains and needs of the growing battery industry in the Nordic Battery Belt area. The project is a collaboration between the Kvarken Council EGTC, VASEK, KOSEK, Skellefteå Municipality and Rana Utvikling. It is co-financed by Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten and the Regional Council of Ostrobothnia.