24 / 02 / 2017

Förstärkning i E12 Atlantica Transport-projektet

I januari 2016 startades projektet E12 Atlantica Transport som syftar till att utveckla samarbetet bland aktörer längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till den norska Atlantkusten. Jerker Sjögren, som har lång och gedigen erfarenhet av logistik- och transportfrågor, strategisk utveckling och management, har valts till koordinator för arbetspaketet Strategier för stråkutveckling.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

I januari 2016 startades projektet E12 Atlantica Transport som syftar till att utveckla samarbetet bland aktörer längs E12-korridoren som löper från Finland genom Sverige och vidare till den norska Atlantkusten. Jerker Sjögren, som har lång och gedigen erfarenhet av logistik- och transportfrågor, strategisk utveckling och management, har valts till koordinator för arbetspaketet Strategier för stråkutveckling.

E12 Atlantica Transport är ett Interregprojekt som finansieras via Botnia Atlantica-programmet och pågår fram till maj 2018. Projektet har tre delfokus– att skapa en funktionell transportrutt längs E12 i öst-västlig riktning, att utarbeta strategier för gränsöverskridande transportplanering samt att presentera framtida samarbetsstrukturer för ökat samarbete i regionen och till angränsande transportkorridorer.

– I det här arbetet kommer vi att behandla strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för projektets partnerskap och utvecklingen kan bli väldigt positiv i området om vi uppnår bra resultat i projektet, konstaterar Jerker Sjögren.
Regionen är bekant för honom – han är född i Lycksele och studerade till civilekonom vid Umeå Universitet. Idag återfinns Jerker i Göteborg varifrån han driver ett eget konsultföretag, efter att bland annat ha arbetat på näringsdepartementet i Stockholm med att utveckla den svenska regeringens dialog med logistik- och transportnäringen.
– Nu senast hade jag ansvar för att bygga upp och driva den så kallade Closer-plattformen för forskning inom transportbranschen, och arbetar sedan ett år tillbaka som konsult, berättar Jerker.

Konsult Jerker Sjögren jobbar i första hand med att skapa en gränsöverskridande infrastukturplanering och trafikstrategi tillsammans med de finska, svenska och norska partnerskap som finns längs E12-korridoren.

Som koordinator i E12 Atlantica Transport-projektet fungerar Jerker som en sammanhållande kraft i delar av projektet och kommer främst att jobba med frågor som berör gränsöverskridande infrastrukturplanering och att utveckla en gemensam trafikstrategi för projektets partnerskap. – Gränsöverskridande planering är något man talat om väldigt länge, men de facto har inget gjorts tidigare åt saken. Varje land genomför sin egen planering utan att beakta det som görs på andra sidan riksgränsen, vilket är en stor nackdel. Nu ska vi ändra på detta, fastslår Jerker.
Som bäst görs en systemanalys av nuläget i alla tre länderna gällande hela stråket.
– Arbetet ska sedan utmynna i konkreta underlag och en gemensam strategi, så att man i framtiden kan utföra alla typer av förhandlingar både snabbare och smidigare – både på nationell nivå samt gentemot Bryssel, förklarar Jerker. Vi ska helt enkelt lyfta E12 till en högre nivå.

Den stora utmaningen är enligt Jerker att fånga upp näringslivet och deras behov – speciellt på längre sikt. Såväl regionala behov som internationella ska tas i beaktande. Visionen är att E12-korridoren ska knytas an till övriga, europeiska transportkorridorer och förstärka sin roll som ett hållbart transportstråk. Det är också viktigt att verka för att förstärka och utöka stråkets TEN-T status. 
- En trafikstrategi kan få en stor betydelse för regionen och bland annat som ett underlag för hur samarbetet ska organiseras i framtiden. Allt detta kommer att presenteras på slutkonferensen våren 2018, avslutar Jerker.

Text: Anna Sand
Foto: Kvarkenrådet

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)