16 / 02 / 2017

Framtida samarbetsstrukturer i fokus – Mot ett formaliserat samarbete?

Föreningarna Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blå vägen har under en lång tid verkat för att utveckla gränsöverskridande samverkan längs det öst-västliga transportstråket utmed E12. Samarbetet har renderat bl.a. i att E12 erhållit TEN-T comprehensive-klassning och en stark samsyn gällande aktivt samarbete över nationsgräns i syfte att minimera gränshinder längs stråket. Nu har man börjat se närmare på hur samarbetet kan tas till nästa nivå.
Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x

Föreningarna Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blå vägen har under en lång tid verkat för att utveckla gränsöverskridande samverkan längs det öst-västliga transportstråket utmed E12. Samarbetet har renderat bl.a. i att E12 erhållit TEN-T comprehensive-klassning och en stark samsyn gällande aktivt samarbete över nationsgräns i syfte att minimera gränshinder längs stråket. Nu har man börjat se närmare på hur samarbetet kan tas till nästa nivå.

Ett 20-tal politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare från kommuner och regioner längs E12-stråket i Norge, Sverige och Finland samlades i Umeå i januari. Deltagarna fick ta del av erfarenheter av ett antal gränssamarbeten och formaliserade samarbetsformer längs med flera transportkorridorer i olika länder. Detta för att kunna börja utreda, och i framtiden föreslå, framtida samverkansformer för den gemensamma regionen.

– I detta skede vill vi identifiera och inventera hur andra i motsvarande situation gjort, dvs. utreda befintliga formaliserade samarbeten och se vilken kombination som skulle passa vårt samarbete, berättar Grete Vesteraas, Infrastrukturstrateg på Lycksele kommun och Blå vägens sammankallare.

– EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete (eng. EGTC), är en av de möjliga framtida samverkansformerna, som diskuterades redan då Kvarkenrådet ombildades till en förening 2008, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström. – Men det finns en rad olika gränsöverskridande samarbeten, och just därför var det givande att under dessa dagar ta del av olika befintliga samverkansformer samt att få ställa frågor och diskutera, fortsätter Lindström.

Utöver EGTS (EGTC på engelska) fick deltagarna information om t.ex. STRING som är både ett politisk gränsöverskridande samarbete och ett geografiskt område som arbetar med frågor gällande infrastruktur, turism och kultur, grön tillväxt, forskning och utveckling, samt gränshinder. En mer detaljerad beskrivning av de olika samarbetsformerna kan läsas i en rapport. Rapporten innehåller även kommentarer om hur dessa samarbetsformer lämpar sig för E12-området.
Rapporten finns HÄR (på svenska).

Arbetsmötet arrangerades av Interreg Botnia Atlantica projektet E12 Atlantica Transport och ingår i projektets arbetspaket om framtida samarbetsstrukturer.

– Vi har sett på möjliga organiseringar och instrument som kan stärka vårt samarbete och jag ser detta som en helt ny och spännande möjlighet. Det som intresserar mig mest är hur regionala politiker ska kunna påverka relevanta förvaltningsfrågor som gäller över landsgränser. Slutligen tror jag att vi i en mindre grupp kan börja skiva ner en slags vägkarta i riktning mot ett mera formaliserat samarbete.

Arne Langset, Indre Helgeland Regionråd

– Dagarna har verkligen överträffat förväntningarna med konkreta förslag på hur vi ska kunna ta vårt samarbete till nästa nivå. Utmaningen nu, och diskussionerna i framtiden, kommer att vara vilken väg vi väljer att gå. Vi har en spännande process framför oss.

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande Storumans kommun

– Diskussionerna kommer absolut att fortsätta. Alla har nog blivit övertygade om att vi måste fortsätta samverka och även ta fram nya idéer som skapar förutsättningar för framtiden med tanke på samarbetet längs E12-korridoren och våra tre länder.

Hans Lindberg, kommunalråd Umeå kommun

– Vi fick mycket information som väckte tankar. Jag fick också träffa min kollega från Umeå och vi kommer att inleda diskussioner om framtida samarbete. Företag från vårt område har redan länge medverkat i olika samarbetsprojekt och det är viktigt att vi arbetar fram en gemensam syn på samarbetet.

Hippi Hovi, Verkställande direktör Kust-Österbottens Företagare

– Intressantaste var att höra om arbetet som görs i Skåne. Vi har liknande problematik och det känns helt naturligt att vi skulle ta följande steg, men först måste vi fundera på hurudant formaliserat samarbete vi vill ha, vår primära uppgift och sedan förankra det vi kommit fram till. Detta var en bra kick-off och vi fortsätter diskussionerna i samband med följande möten.

Kaj Suomela, landskapsdirektör Österbottens förbund

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logotyp

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alastahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)