24 / 11 / 2022

Kvarkenrådets nya strategi tar form

Kvarkenrådet EGTS arbetar med att ta fram en ny strategi för verksamheten.

Styrelsen för Kvarkenrådet EGTS har under våren 2022 tagit beslut om att ta fram en ny strategi för Kvarkenrådets verksamhet. Nya strategin skall redovisas och godkännas vid årsmötet i maj 2023.

Utvecklingschef Veronica Berg.

Strategiarbetet är planerat så att under hösten 2022 och våren 2023 får alla medlemmar och intressenter möjligheten att delta och påverka inriktningar och prioriteringar i den nya gemensamma strategin. I oktober–december 2022 bjuds Kvarkenrådets medlemsorganisationer och alla som vill vara med och påverka in till informations- och samrådsmöten. Fokus för dialogen under dessa möten är vad förändringen från en förening till en EGTS innebär, och vilka förväntningar medlemmarna har gällande Kvarkenrådets verksamhet.

– Våra samarbetspartners har visat ett stort intresse för arbetet. De första två mötena ha samlat över 50 deltagare. Därtill har flera av våra medlemsorganisationer bokat in möten om ämnet. Diskussionen har varit levande, intresset är stort och samarbeten över landsgränser över hela Kvarkenregionen ses viktigt, säger Kvarkenrådets utvecklingschef Veronica Berg.

I februari 2023 bjuder Kvarkenrådet in till workshop med medlemmar och samarbetspartners. Syftet med workshopen är att utarbeta prioriterade insatsområden för Kvarkenrådets verksamhet under perioden 2023–2027. På basis av genomförd dialog kommer utkast till strategi utarbetas och i februari–mars 2023 skickas en remiss ut till medlemmarna i syfte att lämna in synpunkter till den nya strategin. I april 2023 summeras de inkomna remissvaren och genomförda dialogmöten. I maj 2023 tar Kvarkenrådets årsmöte beslut om den nya strategin.

– Vi vill redan nu bjuda in och be alla intresserade pricka in datumet 2.2.2023 i kalendern. Vi kommer då kryssa över Kvarken och ha två separata infotillfällen åt samarbetspartners från Sverige respektive Finland. Dessutom kommer vi ha några timmar gemensamt program för alla och där hoppas vi få till ett bra arbetsmöte! säger Berg.

Läs mer om strategiarbetsmötet som hålls den 2.2 och anmäl dig HÄR.