Projekt

Short cut system – Argument för en fast förbindelse

Denna rapport är skriven inom projektet ”Kvarken – short cut system” vars syfte var att utveckla Kvarken – short cut system till en europeisk kommunikationsled och utarbeta en kommunikationsvision som skapar förutsättningarna för regional och gränsregional utveckling. Projektet har avslutats 15.10.2012