26 / 08 / 2016

Slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Kvarken Ports

Ett intressant slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken Ports presenterades förra veckan.

Ett intressant slutarbete om möjligheter till samarbete mellan företag i nordvästra Ryssland och Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken Ports presenterades förra veckan. Oxana Petrova från Vasa universitet har kontaktat företag främst inom skogs- och maskinbyggnadsindustrin. Hon har kartlagt intresset för samarbete med Kvarken Ports och hur företagen ser på möjligheten att transportera sina exportvaror över Kvarken och längs med E12-stråket. Hennes slutarbete visade att Vasaregionen och dess transportmöjligheter är förhållandevis okända i nordvästra Ryssland, men att det finns både intresse för transportstråket och att det är konkurrenskraftigt.

– Vi fick bekräftelse på det vi anat och arbetet öppnar nya intressanta möjligheter som vi kan arbeta vidare med, berättar Markus Rönnblom, försäljnings- och marknadsföringschef på Kvarken Ports.

Förutom att Petrova tittade på industrier som är intressanta för E12-stråket sammanställde hon en lista med värdefulla kontaktuppgifter till de företag hon kontaktat. Arbetet sammanfattas i en lista på tio viktiga aktiviteter för att öka intresset för E12 och Kvarken Ports på den ryska marknaden.

– I intervjuerna framkom att det finns aktörer som är intresserade av att diskutera möjligheterna vidare och även besöka Vasa för att få etablera personliga kontakter. Jag hoppas förarbetet leder till nya kontakter och att mina råd kommer till nytta, konstaterar Petrova och önskar Kvarken Ports lycka till.

Petrova presenterade slutarbetet för olika aktörer inom logistik, däribland Kvarken Ports, NLC Vaasa, Vasek och Kvarkenrådet. Arbetet är skrivet inom ramarna för logistikforumet Devlog som bl.a. för samman lovande talanger med logistikvärlden. Kvarkenrådet och Vasek var beställare av arbetet genom det Interreg finansierade Botnia Atlantica projektet E12 Atlantica Transport.

**

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

Finansiär Interreg Botnia-Atlanticas logoyp