07 / 02 / 2024

Förstärkning av Västerbotten, Österbotten och det Nordiska Samarbetet – Fokus på Kvarkensamarbetet vid Västerbotten på Grand Hôtel 2024

Aktörer från politik, näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig sektor samlades på Grand Hôtel i Stockholm för erfarenhetsutbyten, nya kontakter, samverkan och påverkan. Årets tema var: "Västerbotten, föregångare i omställning. Hur höjer vi tempot?”.

Invigningen den 30 januari innehöll presentationer från talare som diskuterade hållbara energilösningar, kompetensförsörjning, samarbeten och digitalisering. Bland talarna fanns representanter från både finska och svenska sidan av Kvarkenregionen, som betonade vikten av förstärkta öst-västliga förbindelser i norra Norden.

Sessionen om transportnätet i norra Norden mot bakgrund av den geopolitiska utvecklingen inleddes av Andreas Carlsson, infrastruktur- och bostadsminister, Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister och partiledare för Svenska folkpartiet med ansvar för nordiskt samarbete, samt Joakim Strand, riksdagsledamot från Vasa och vice ordförande i Kvarkenrådet EGTS.

Den efterföljande panelen, med fyra deltagare från Kvarkenrådet, belyste vad som är på agendan i Kvarkensamarbetet, betydelsen av ytterligare förstärkt infrastruktur ur regional, nordisk och europeisk synvinkel och hur samarbetet över Kvarken fortsätter utvecklas och stärkas i takt med utvecklingen i Norden, Europa och världen.

I panelen deltog Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå och ordförande i Kvarkenrådets infrastrukturgupp, Mikko Savola, riksdagsledamot och ordförande för Södra Österbottens förbunds landskapsfullmäktige, tillsammans med två av Kvarkenrådets viceordförande; riksdagsledamot Joakim Strand och Åsa Ågren Wikström, även vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten. Därtill knöts denna session ihop av Rickard Carstedt, regionråd i Region Västerbotten och Kvarkenrådet EGTS ordförande.

Se invigningstalen, hela programmet och paneldiskussionen HÄR.
De delar där Kvarkenrådets representanter medverkade: 1:30.00–2.33:00, talen 1:30:00–2:12:00 och panelen 2:12:00–2:33.00.

Åsa Ågren Wikström, Mikko Savola, Hans Lindberg, Rickard Carstedt och Joakim Strand på Västerbotten på Grand Hôtel 2024. Foto: Patrick Trägårdh.