19 / 09 / 2018

Kvarkentrafikens jubileumsseminarium kulminerade med en presentation av planerna för färjan

Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline - femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.

Kvarkentrafikens 70-årsjubileum och rederiet NLC Ferrys – mera känt som Wasaline – femårsjubileum firades med ett seminarium på M/S Wasa Express den 13 september 2018. Temat för jubileumsseminariet var Kvarkenförbindelsens historia, nutid och framtidsutsikter.

Wasalines verkställande direktör Peter Ståhlberg berättade under sitt välkomsttal på morgonen att fartygets bildäck var fullt, liksom även tidigare i veckan. Den fraktvolym som M/S Wasa Express transporterar har ökat kontinuerligt, med en utveckling som pågått sedan slutet av 40-talet, då Korsholm III, Finlands första bilfärja, trafikerade Kvarken.

Ett återkommande tema för dagens framföranden var samverkan och att arbeta tillsammans. Moderatorn för dagen, VASEKs logistikexpert Riitta Björkenheim, konstaterade att samarbete betyder konkreta åtgärder, där vi beaktar varandras likheter och olikheter.

Hans Frantz, ordförande i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt, berättade om nya nationsgränser överskridande samarbetsformer inom specialsjukvården

Hans Frantz, ordförande i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt, utredde former för samarbete över nationsgränserna inom specialiserad sjukvård. Han berättade att ett intentionsavtal om transport av patienter över Kvarken för vård på Umeå universitetssjukhus redan tidigare har ingåtts, men att det har varit svårt att omsätta det i praktiken:
– En ny avtalstext om samarbetet har emellertid utarbetats, och i oktober behandlas den i sjukvårdsdistriktet. En övning med att skicka potentiella patienter till Umeå har genomförts, och resultaten var mycket positiva.

Lars Westin, professor, Centrum för regionalvetenskap (Cerum), Umeå universitet, berättade om högskolesamarbetet BA3NET och resultaten som gynnar hela Kvarkenregionen
Professor Lars Westin, från enheten Cerum vid Umeå universitet, beklagade att det finns ett flertal olika nationella modeller för transportarrangemang, vilket försvårar diskussionerna om utvecklingen av gränsöverskridande infrastruktur. Westin presenterade modeller enligt vilka de ekonomiska effekterna av logistik bedöms:
– Vid investerar i gränsöverskridande infra måste vi ta beslut om vem som betalar mest och vilka nyttor investeringen ger, i fråga om såväl rese- som transportkostnader samt effekter på miljön och trafiksäkerheten.
Westin efterlyste nordiska transportkoncept för nationell behandling av gränsöverskridande investeringar. Scenarier som hade tagits fram av forskare vid Cerum och Vasa universitet inom ramen för projektet BA3NET väckte diskussion. Enlig scenarierna borde invånarsiffrorna stiga avsevärt på bägge sidor av Kvarken för att regionerna skulle beaktas på top 5-listorna för transportkluster.

Hans Lindberg, ordförande i kommunstyrelsen i Umeå Joakim Strand, riksdagsman och ordförande i stadsfullmäktige i Vasa skötte Umeå kommuns och Vasa stads välkomsthälsning

Seminariets eftermiddagsprogram inleddes av Hans Lindberg, ordförande i kommunstyrelsen i Umeå och Joakim Strand, riksdagsman och ordförande i stadsfullmäktige i Vasa. Lindberg gladde sig åt storinvesteringarna i våra regioner, som till exempel byggandet av Wärtsiläs innovation center i Vasklot och Komatsus nya fabrik i Umeå.

Peter Ståhlberg, VD Wasaline/NLC Ferry Ab, gav en inblick i historiken

Ståhlberg gav en överblick av Kvarkentrafikens historia och funderade samtidigt även på nutiden och framtiden:
– År 2013 inledde Wasaline sin verksamhet med färjan M/S Wasa Express. Fartyget är fantastiskt, men det är snart 40 år gammalt. De operativa kostnaderna är höga, eftersom bränslekostnaderna är avsevärda. I somras hade färjan sin miljonte resenär, och över 225 000 fordon har transporterats, vilket på årsnivå är mera än Viking Line transporterar med två fartyg från Helsingfors till Stockholm, berättade Ståhlberg, och fortsatte:
– I vår kommer vi att utöka de dagliga turerna och stöder på så vis våra regioners turismnäringar, i synnerhet hotell och turistmål. Det vi är bra på, det gör vi bäst, konstaterade Ståhlberg och passade också på att tacka sin personal och besättning på Wasaline.

I sin kommentar mindes före detta landskapsdirektören Olav Jern slutet av 90-talet, då tax free-försäljningen på Kvarken slutade:
– Först var det ingen som insåg vilken betydelse det hade för trafiken. Senare fick man ändå Finlands och Sveriges stater att stödja färjetrafiken, så att den inte helt dog ut, även om det var svåra år.
Efter juli 1999 minskade antalet passagerare över Kvarken med 93 % och frakttrafiken med 27 %.

Kvarkenrådets ordförande Lennart Holmlund mindes slutet av 90-talet, då tax free-försäljningen på Kvarken slutade

Kvarkenrådets ordförande Lennart Holmlund tackade också Rabbe Grönlund, som grundade RG-Line:– Utan hans insats för Kvarkentrafiken och utan RG-Lines era i färjetrafikens historia skulle vi inte stå här idag och prata om samarbete.

Anna Måtts-Fransén, logistikexpert, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK, hade en omfattande rubrik; Kopplingar till Ryssland, Finland och korridorer och övriga världen

VASEKs logistikexpert Anna Måtts-Fransén lyfte fram att Kvarkenområdet med hjälp av nuvarande transportkorridorer har bättre kopplingar till övriga värden. Måtts-Fransén påminde om att vi inte kan fokusera för mycket på enbart vårt eget område, utan vi måste se problemen även hos övriga transportkorridorer som betjänar Kvarken som våra egna problem.
– Bättre förbindelser hjälper till att göra vår region både rikare och friskare, påminde Måtts-Fransén.

Mathias Lindström berättade att Kvarkenregionen som EGTS får ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå

Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström berättade om det historiska beslutet som togs i maj, enligt vilket Kvarkenrådet ansöker om EGTS-status (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, på engelska EGTC). Det att statusen ändras från förening till EGTS stärker Kvarkenrådets gränsöverskridande ansvar och ger starkare muskler att driva regionalt viktiga frågor i EU.

Umeå Kommunföretags verkställande direktör Mikael Öhlund och Vasas stadsdirektör Tomas Häyry är båda nöjda med Kvarkentrafikens utveckling

Umeå Kommunföretags verkställande direktör Mikael Öhlund och Vasas stadsdirektör Tomas Häyry som belyste förbindelsen och samarbetet över Kvarken var båda nöjda med trafikens utveckling och ser fram emot att den nya färjan ska bli färdig.
– NLC Ferry är ett lönsamt bolag, så det finns ingen orsak att vara bekymrad inför den kommande investeringen, konstaterade Öhlund.
– Rederibolaget har bidragit med avsevärda regionala effekter i synnerhet inom turismen, och tack vare en fungerande infrastruktur har också stora investeringar fåtts till området, av vilka de senaste är Wärtsilä och Komatsu. Den här färjeinfran knyter ihop området, och som större område har det mera kraft även i Bryssel, påpekade Häyry.

Christer Schoug, projektkoordinator/M.Sc Naval Architect, BoCS Consulting AB, Peter Ståhlberg, VD Wasaline/NLC Ferry Ab och Bertil Hammarstedt, VD INAB Infrastruktur i Umeå AB presenterade nya färjans deltajer

Seminariedagen kulminerade med en presentation av finansieringsmodeller och tekniska detaljer för den nya färjan. BoCS Consulting AB:s projektkoordinator Christer Schoug presenterade planerna för färjan, i vilka man har strävat efter effektiv rumsanvändning med trivsamma och harmoniska utrymmen som utstrålar nordisk design.
Fyra varv har lämnat in sina preliminära offerter för byggande av färjan och senast vid utgången av oktober väntas de slutliga offerterna. Beslutet om vilket varv som ska bygga färjan tas i december.

I planeringen av den nya färjan har man strävat efter en effektiv rumsanvändning med trivsamma och harmoniska utrymmen som utstrålar nordisk design

Seminariet arrangerades av projektet Midway Alignment Botnia Atlantica II (MABA II), finansierat av Interreg/Botnia-Atlantica, och Kvarkenrådet tillsammans med Vasa stad, Umeå kommun och Wasaline.

Se fler bilder från evenemanget

Ursprungstexten på finska: Johanna Hietikko-Koljonen, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK,
Foto: Kvarkenrådet och Kudos/Kvarken Link AB