15 / 03 / 2018

Resultatet av E12 Atlantica Transport: 
En unik, gemensam trafikstrategi

Det gränsöverskridande projektet E12 Atlantica Transport är inne på sin slutspurt och under arbetets gång har man förädlat ett av de redan mest utvecklade samarbetena i Norden – det kring transportstråket E12.

En gemensam vision, målbild – och en beskrivning av hur vi tillsammans når fram.

Det gränsöverskridande projektet E12 Atlantica Transport är inne på sin slutspurt och under arbetets gång har man förädlat ett av de redan mest utvecklade samarbetena i Norden – det kring transportstråket E12.

Interreg-projektet E12 Atlantica Transport, som finansierats via Botnia Atlantica-programmet, når sin kulmen under en två dagar lång slutkonferens i Vasa den 14-15 mars 2018. Projektet syftar till att minska gränshinder i anslutning till det öst-västliga transportstråket samt att utveckla samarbetet mellan aktörerna längs E12-korridoren, som löper från Österbotten i Finland genom Västerbotten i Sverige och vidare till Nordland vid den norska Atlantkusten. Det har man även lyckats med, enligt projektledare Andreas Forsgren på Umeå kommun.

– Slutkonferensen förmedlar resultat som syftar till att stärka samverkan, minska gränshinder samt vidareutveckla den öst-västliga transportkorridoren längs E12. Privata, offentliga, Nordiska och internationella deltagare tar del av projektets leverabler som möjliggör att ta nästa steg inom det gränsöverskridande samarbetet. Vi diskuterar framtida utmaningar och prioriteringar för ett av Europas mest utvecklade internationella partnerskap och vägen mot vår vision – ett gränslöst transportsystem från öst till väst, för alla, berättar Andreas, som är väldigt nöjd med projektresultaten.

– Vi har kommit långt. Just nu är vi inne i en hektisk period där alla våra leveranser ska sammanställas inför slutrapporteringen – och vi har mycket att redovisa, vilket känns väldigt roligt, konstaterar han.
Ett välfungerande transportsystem är en viktig del av en attraktiv region. Konkurrenskraftiga lösningar skapar förutsättningar för näringsliv och tillväxt, vilket i sin tur genererar investeringar. Sysselsättningen stärks och regionens attraktionskraft ökar, både med avseende på näringsliv, boende och turism. Goda transportmöjligheter bidrar även till ett bättre utbyte av kultur, utbildning, hälsovård och logistik – samt även på det sociala planet.

– Den systemanalys som gjordes i projektets inledningsskede bildar en kunskapsbas som ökar förståelsen för regionens transportbehov, vilken byggt grunden för en långsiktig, gemensam trafikstrategi. När vi står enade bakom gemensamma prioriteringar ger det större tyngd åt regionen som skapar fördelar i den hårda konkurrensen om regionala, nationella och internationella investeringsmedel. I slutändan är det beslutsfattare och inte minst trafikmyndigheter i de tre länderna som är målgrupp för trafikstrategins prioriteringar, förklarar Andreas vidare.

De för E12-regionen viktigaste nyinvesteringarna som lyfts fram i trafikstrategin är en hållbar färjeförbindelse över Kvarken, en flygplats i Mo i Rana-regionen samt en elektrifiering – och på sikt även förlängning – av Tvärbanan.
– Även en mängd andra, mindre investeringar och förslag till framtida utvecklingsprojekt ingår, tillägger Andreas. 
Strategin blickar ut mot år 2040 och utgör ett gemensamt styrdokument, vilket Andreas klassar som något unikt i Europa.
– Vi ligger väldigt långt framme då det gäller samverkan i ett internationellt perspektiv – något som vi byggt upp tillsammans allt sedan EU-medlemskapet 1995.

Från projektets sida kommer man även att föreslå en ny samverkansplattform för bättre möjligheter till utveckling.
– Kunskapsnivån i partnerskapet har tagits till en ny nivå genom E12 Atlantica Transport, och i en ny plattform för samverkan finns ytterligare möjligheter att skapa en långsiktigt hållbar samverkan över landsgränserna, anser Andreas, och avser med detta ett EGTC, eller en Europeisk Gruppering för Territoriell Samverkan, som kan underlätta samarbetet över nationsgränserna.

Konferensen ”En gränslös framtid” förmedlar resultat som syftar till att stärka samverkan, minska gränshinder samt vidareutveckla den öst-västliga transportkorridoren längs E12. Privata, offentliga, Nordiska och internationella deltagare tar del av projektets leverabler som möjliggör att ta nästa steg inom det gränsöverskridande samarbetet. Vi diskuterar framtida utmaningar och prioriteringar för ett av Europas mest utvecklade internationella partnerskap och vägen mot vår vision – ett gränslöst transportsystem från öst till väst, för alla!

Projektledarna Jenny Kjemphei Larsen (Norge), Andreas Forsgren (Sverige), Anna Måtts-Fransén (Finland) och Pekka Mäkinen (Finland).

Projektresultaten väcker stort intresse och samlar över hundra deltagare från hela projektområdet under de två konferensdagarna 14–15 mars, däribland politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare.

Text och foto: Anna Sand

 

E12 Atlantica Transport – Ett samarbete mellan partners i Finland, Sverige och Norge längs E12-korridoren, som fokuserar på en funktionell transportrutt för gods och passagerare, gemensamma infrastrukturstrategier för gränsöverskridande planering och framtida samarbetsformer.

E12 Atlantica Transport partner
Kvarkenrådet (Lead Part, FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE) Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännäs kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap AS (NO), Rana kommun (NO), Polarcirkeln lyfthavnsutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO), Helgeland Havn IKS (NO)