14.03.2018

Slutkonferens E12 Atlantica

Projektet närmar sig sitt slut och det är dags att återge projektets resultat och inte minst fokusera på hur dessa kan användas i framtiden.
Slutkonferens E12 Atlantica

14–15 mars 2018 i Vasa, Finland
Program
Detaljerad agenda

Slutkonferens E12 Atlantica

Det är mycket glädjande att se intresset och engagemanget för E12 Atlantica Transports resultat som presenterades i Vasa 14–15 mars 2018.
Vi vill tacka projektets arbetsgrupper för ett väl genomfört arbete, våra konsulter och presentatörer för utmärkta insatser samt de över 100 deltagarna för sitt stora intresse och engagemang under konferensen. Nu har vårt partnerskap tillgång till moderna planerings- och organisationsverktyg som möjliggör en långsiktigt hållbar gränsöverskridande samverkan. Till och med projektavslutet 31 maj har E12 Atlantica Transport avslutat sin operativa fas samt slutrapporterat verksamheten.
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som hjälpt till att förverkliga projektresultaten. Det är med stort intresse och framtidstro som vi ser fram emot att följa och ta del av den fortsatta processen för att stärka vår unika gränsöverskridande samverkan!

Hälsningar
Projektledarna E12 Atlantica Transport
Andreas Forsgren, Jenny Kjemphei Larsen och Pekka Mäkinen

 

Välkommen till slutkonferensen för E12 Atlantica Transport

14–15 mars 2018 i Vasa, Finland

E12 Atlantica Transport bygger vidare på långvarigt samarbete mellan regionerna Nordland i Norge, Västerbotten i Sverige och Österbotten i Finland. Samarbetet har hittills uppnått betydande resultat och nu är det dags att ytterligare utveckla samverkan. I detta EU-projekt har vi tillsammans byggt upp en unik kunskap och gemensamma strategier för transport och infrastrukturutveckling över tre landsgränser. Samtidigt som vår region är homogen så omfattar den också en stor geografisk yta. Det är därför viktigt att se infrastruktur och transportutveckling i ett större perspektiv och utveckla regionens styrkor och därmed också regionens konkurrenskraft.

Projektet närmar sig sitt slut och det är dags att återge projektets resultat och inte minst fokusera på hur dessa kan användas i framtiden. På slutkonferensen i Vasa kommer vi presentera Case-studier, planer för att utveckla infrastruktur och transportlösningar, lägga fram ett förslag till lämplig framtida samverkansstruktur samt presentera projektets kunskaps- och dialogprocess om gränsöverskridande infrastrukturplanering. Utöver detta kommer vi under den första konferensdagen få ta del av, och samverka kring, resultat som uppnåtts i projektet NSB CoRe, flaggskeppsprojektet finansierat av EU:s Östersjöprogram Interreg. (NSB CoRe workshopens detaljerade program finns HÄR).

Det är dags att dela kunskapen och ta med er på resan vidare. Välkommen!

Programmet hittar du HÄR

indb NO

Presentationer

EN GRÄNSLÖS FRAMTID! – SLUTKONFERENS E12 ATLANTICA TRANSPORT 14–15 mars 2018

Andreas Forsgren, Umeå kommun/projektledare E12 Atlantica Transport

För gränsöverskridande infrastrukturplanering! Jerker Sjögren, Jesjo Konsult

Utgör de nationella kalkylmodellerna ett gränshinder? Lars Westin, professor Cerum Umeå universitet, Jonas Westin, forskare Cerum Umeå universitet

NSB CoRe Regional Workshop – Accessibility Needs Along and Beyond the Core Corridors

Välkommen och introduktion till dagen, Lilly Bäcklund, styrgruppsordförande och kommunstyrelsens ordförande Lyckselehttps://www.kvarken.org/wp-content/uploads/2020/12/2018-03-15-Lilly-Backlund-Lingonkartan.pdf
Joakim Strand, riksdagsledamot i Finland och Kvarkenrådets viceordförande
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet

Regional utveckling och behovet av gränsöverskridande samverkan för våra regioner
Svein Eggesvik, fylkesråd samferdsel i Nordlands fylkeskommune
Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

E12 Atlantica Transports bidrag i ett nordiskt perspektiv, Johan Lindblad, seniorrådgivare, Nordiska rådet

Från analys till strategi
Systemanalys, Lars Brummer, Ramböll
Trafikstrategi, Karin Edenius, Sweco
Gränsöverskridande infrastrukturplanering Jerker Sjögren, Jesjo Konsult och Lars Westin, professor, Cerum, Umeå universitet
Förslag till framtida Samverkansform, Emeli Adell, Trivector

Mot en utvecklad gränsöverskridande samverkan Infrastruktur för grön industriell tillväxt i E12-regionen – vikten av ett långsiktigt perspektiv, Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och styrelseordförande NHO Nordland

Näringslivets behov av gränsöverskridande transporter
Norska sopor blir hållbar energi i Umeå, Isabella Forsgren, INAB Infrastruktur i Umeå AB och Johnny Holmgren, NLC Storuman AB
Finska kålhuvuden – En ny marknad på andra sida Kvarken, Magnus Conradzon, VD Grönsaksfabriken
Tjänstesektorns behov av transporter och infrastruktur, Magnus Burvall, SWECO

Paneldebatt – De nya verktygen och framtidens utmaningar!
Geir Waage, styrelsemedlem MidtSkandia och kommunstyrelsens ordförande i Rana kommun
Lilly Bäcklund, ordförande i Blå Vägen och kommunstyrelsen i Lycksele Kim Berg, stadsstyrelseordförande i Vasa
Mathias Lindström, direktör Kvarkenrådet Arve Ulriksen, VD Mo Industripark AS och ordförande NHO Nordland Magnus Burvall, regionchef SWECO
Max Jansson, VD Visit Vasa
Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg Umeå kommun