10.08.2023

Wasa Future Festival 10–11.8: Kvarkenrådet EGTS

Kvarkenrådet ordnar program under Wasa Future Festival på både torsdag 10.8 och fredag 11.8.
Wasa Future Festival 10–11.8: Kvarkenrådet EGTS

Kvarkenregionens strategiska roll i en ny världsordning

Wasa Future Festival samlar årligen både allmänhet och särskilt inbjudna, företagsvärlden, högskolorna, det regionala beslutsfattandet och ministerkåren kring olika teman som berör samhällsaktuella frågor. Kvarkenrådet EGTS är en av medarrangörerna under festivalveckan 7–12.8.2023.

Kvarkenrådet ansvarar för en del av helheten 10–11.8.2023. Då presenteras och diskuteras investeringars påverkan och roll för fortsatt utveckling i Kvarkenregionen, försörjningsberedskap och säkerhetspolitiska frågor, men även samkoordinering kring energisamarbete och hållbara lösningar. I Wasa Future Festivals varje session definieras konkreta åtgärder till följande år, som utvecklar Norden, Finland och regionen. Verkställandet granskas årligen.

Programmet ordnas på engelska men deltagarna får ställa frågor på svenska, finska eller engelska. Du är välkommen att delta på plats i Wasa Innovation Center, Gerbyvägen 16 i Vasa eller på distans genom att kolla på livestreamingen på Wasa Future Festivals Youtube-kanal.

Se hela festivalveckans program HÄR.

Program DRAFT

Torsdag 10.8

Öppet tillfälle för publik
Moderator Sarah Väre
Streaming HÄR

15:00–15:30 Kaffe och mingel  

15:30–15:45 Välkommen och inledning  

Norden i Europa
Om Norden går bra, går Europa bra. Vad gör vi åt saken?
Modern Export Industry Policy (MEIP) som bärande logik
Sture Udd, Managing Director, UPC Center  

15:45–16:25 Kvarken i Norden  

Investeringar till 2040 och dess ekosystem.
Vad behövs för att maximera, ta vara på och förädla?  

Pitch
Industriinvesteringar i norra Norden och nyckelbudskap
Paula Erkkilä, VD, Österbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

Den gröna omvandlingen. Möjligheter och hinder för tillväxt i norra Norden
Lars Westin, Professor i Regionalekonomi, Umeå Universitet  

Kort panelsamtal
Lars Westin
Paula Erkkilä
Anders Hjalmarsson
Triinu Varblane, Senior Advisor Viexpo
Anna Måtts-Fransén, Projektchef och Logistikexpert VASEK

16:25–17:05 Kvarkenregionens roll i nytt geopolitiskt läge  

Totalanalytisk synvinkel. Förbättrade logistikförbindelser i Kvarkenregionen, Försvarsmakten, NATO och försörjningsberedskapen  

Nordeuropas nya roll
Niklas Eklund, Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet

Nya möjligheter för intensifierad gränsöverskridande utveckling i Kvarkenregionen
Mathias Lindström, Kvarkenrådet EGTS direktör

Kort panelsamtal
Joakim Strand, finsk riksdagsledamot och Kvarkenrådets vice ordförande
Hans Lindberg, kommunalråd i Umeå och ledamot i Kvarkenrådets styrelse
Anna-Kaisa Pusa, Kommundirektör i Kurikka och Kvarkenrådets vice ordförande
Åsa Ågren Wikström, vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och Kvarkenrådets vice ordförande

Rickard Carstedt,
regionråd för regional utveckling i Västerbotten och Kvarkenrådets ordförande

17:05–17:15 Avslutning och tack

18:00– Middag för inbjudna gäster

Konstens natt i Vasa
Bekanta dig med hela programutbudet på Konstens natt i Vasa  

Fredag 11.8

8:30–10:00 Frukostmöte och diskussioner för inbjudna gäster  

Nordiskt och europeiskt samarbete i en förändrad omvärld.
Erfarenheterna av pandemins effekter på utbytet mellan våra nordiska länder och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

 

Öppet tillfälle för publik
Streaming HÄR
Moderator Sarah Väre

Samkoordinering i Norden
Viktigare än någonsin – Ytterligare aspekter som påverkar krisberedskapen och tillgängligheten  

10:00–10:30 Kaffe och mingel  

10:30–10:40 Välkommen och summering av torsdagen 
Sarah Väre och Mathias Lindström

10:40–11:10 Elsystemet kan bli starkare av nordiskt samarbete
Viktor Salenius, doktorand, Saïd Business School, University of Oxford

11:10–11:55 Energisamarbete och hållbara energilösningar viktigare än någonsin 
Maria Jalvemo, Programledare Svenska Kraftnät
Peter Hedman, projektledare Bothnia Green Energy

Isak Brändström, projektledare FAIR 2  

Panelsamtal
Energisamarbete och hållbara transporter i Kvarkenregionen
Maria Jalvemo
Ann-Christine Schmidt,
Head of R&D, Skellefteå Kraft
Peter Källberg, Projektchef, turism, VASEK
Elisabet Kivimäki,
Key Account Manager, Into Seinäjoki
Niklas Andersson
, Infrastrukturstrateg, Sundsvalls kommun
Sigge Forsman, VD, Karleby-Jakobstad Flygplats
Victor Wistbacka, Development Manager, Herrfors

11:55–12:00 Avslutning
Vi har lyckats förut, vad hindrar oss nu?
Sarah Väre, Mathias Lindstöm och Sture Udd

12:00–13:00 Lunch för inbjudna gäster

Välkommen!