Projekt

Fast förbindelse

Kartlägger möjligheterna för en bro över Kvarken - övergripande konsekvensbedömning och genomlysning av affärsförslag.
Fast förbindelse

Partnerskap: Kvarkenrådet EGTS (lead part) och Blå Vägen föreningen i Sverige. Utöver detta stöds projektet av Meridiam, Etgar Al Engineering och Green Carbon Recovery
Total budget: 215 000 EUR
Huvudfinansiär: Interreg Botnia-Atlantica
Projekttid: 05/2021-10/2022

Hojdkurvor_03
Om projektet

Projektet ska skapa beslutsunderlag som kan ligga till grund för en långsiktig gränsöverskridande (öst-västlig) strategi/viljeinriktning för hur frågan om en fast förbindelse ska drivas i framtiden.

Projektet består av två delar:

  • Övergripande konsekvensbedömning. Här görs en kvalitetssäkring av projektets samhällsekonomiska konsekvenser, samt en översiktlig miljöbedömning av de alternativa sträckningar som föreslagits.
  • Genomlysning av affärsförslag. Affärsförslagen är till sin karaktär komplexa och det krävs expertkunskaper och vidare utredning för att kunna analysera innehållet och ta ställning till förslagens genomförbarhet.

Kontaktpersoner

Mathias Lindström

Mathias Lindström

Direktör, Kvarkenrådet mathias.lindstrom@kvarken.org +358 50 918 6462
Hojdkurvor_01_vit