31 / 08 / 2021

Kvarkentrafiken

Hösten 2021 nåddes kulmen av ett över 10 år långt intensivt arbete med en första jungfrufärd för Aurora Botnia. En stor milstolpe och ett konkret resultat av en mycket lyckad och långsiktig kraftansträngning.

Trafiken över Kvarken är en av Kvarkenrådets kärnfrågor och organisationen har genom all sin verksamhet strävat efter att trygga och utveckla kommunikationerna inom Kvarkenregionen.

Stråket mellan Vasa och Umeå förenar mycket mera än två grannstäder. Färjeförbindelsen över Kvarken är en viktig del av det stråk som sträcker sig från Norges nordligaste hamnstäder i väst till Ryssland och Baltikum i öst. Att upprätthålla och utveckla denna rutt är viktigt för de företag som verkar längs den och för de människor som bor här. Förutom för företagsverksamheten är en livskraftig förbindelse över Kvarken även till fördel för det gränsöverskridande samarbete som bedrivs inom kultur, utbildning, hälso- och sjukvård samt förvaltning.

Aurora Botnia har anlänt till Kvarkenregionen

Det nya fartyget M/S Aurora Botnia, som går mellan Umeå och Vasa, invigdes onsdag 25 augusti 2021 och gjorde sin jungfrutur 28 augusti. Aurora Botnia är en viktig del av en allt starkare infrastruktur i regionen och ett växande nordiskt samarbete.

Modigt beslutsfattande och långsiktigt tänk

Bland skratt och applåder under invigningen hördes också lättade röster. Det har krävts mycket; målmedvetet och hårt arbete på många plan, bland annat av projekten som pågått i åratal innan och t.ex. Kvarken Link, bolaget som ägs av Umeå Kommunföretag AB och Vasa stad. Det gav resultat; nu är färjan här och nu börjar en ny era.

Hans Lindberg (S), kommunalråd i Umeå kommun och styrelsemedlem både i Kvarken Link och Kvarkenrådet EGTS var lycklig över att ha kommit så här långt i processen.

– Det har varit en lång resa. Det är en seger i sig att stå här i dag. Det var verkligen ingen självklarhet att det skulle gå vägen med tanke på att vi i tiderna hade svårt att hitta aktörer som ville driva färjetrafiken mellan Sverige och Finland.

– Det gjorde att Umeå tillsammans med Vasa slutligen bildade bolaget Kvarken Link och började bygga på en omfattande projektfinansiering med sikte på en ny färja. Politiskt sett har det inte varit lätt alla gånger och det har krävts modigt beslutsfattande med ett långsiktigt tänk, säger Lindberg.

Färjan innebär minskade utsläpp och en hållbar utveckling framåt. Nu kan man främja transporter av gods på ett bättre och mer miljövänligt sätt samtidigt som man knyter ihop regionerna och länderna Sverige, Norge och Finland ännu bättre.

– Det här är helt avgörande för näringslivsutvecklingen. Nu kommer vi att kunna blicka framåt på helt nytt sätt. Det underlättar godstrafiken och möjliggör transporter som stärker en utveckling av det öst-västliga stråket, tillägger Lindberg.

Nordiskt samarbete leder till resultat

När Vasas stadsdirektör och Kvarken Links styrelseordförande Tomas Häyry tillsammans med sin fru Marja-Riitta Häyry fick äran att döpa Aurora Botnia så lyfte han starkt den gemensamma vision som Umeå och Vasa har; att satsa på en hållbar infrastruktur och bygga på gränsöverskridande samarbete på olika plan:

– De lösningar som Aurora Botnia står för rent miljömässigt är ett resultat av ett utmärkt samarbete mellan olika aktörer. Det här handlar också om en kontinuerlig plattform framåt för forskningen.

Joakim Strand (SFP), riksdagsledamot, ordförande i Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet EGTS, hyllar det driv som har funnits med i hela processen:

– Det världen behöver mer av är nordiskt samarbete och en ambitiös attityd till teknologi som stävjar klimatförändringar.

Rickard Carstedt, Region Västerbotten, ser också att den förbättrade och förnyade färjetrafiken har en enorm betydelse för Västerbotten:

– Det är en fantastisk dag för regionen! Vi ser många nya möjligheter uppstå. Framför allt ser vi en ny arbetsmarknad som växer fram mellan länderna och vi utbildar och rör oss mellan länderna på nya sätt. Helt klart ser jag också möjligheter med batterimaterialsatsningen där vi som region tar platsen som det nordiska batteribältet.

Ny era av Nordiskt samarbete

Invigningen firade inte bara den nya färjan. Fanfarerna som hördes vid hamnen hyllade så tydligt också ett starkt och växande nordiskt samarbete där Aurora Botnia är en viktig del av en allt starkare infrastruktur och en mer sammansvetsad region. Därmed kan man se att jungfrufärden lördag 28 augusti är en inledningen på en ny era av nordiskt samarbete.

Jungfrufärden och första ankomsten till Umeå

Lördag morgon 28 augusti 2021 lättade Aurora Botnia ankar i Vasa och förmiddag stävade Aurora Botnia in i hamnen i Holmsund för första gången. Inramningen kunde inte bli mycket bättre när världens just nu mest miljövänliga färja togs emot; klarblå himmel, ljumma vindar, fritidsbåtar på vattnet och många förväntansfulla resenärer. Mottagandet av Aurora Botnia var en historisk händelse och en milstolpe för både Umeå och Vasa. Ett konkret resultatet av tusentals timmar hårt arbete. Med Aurora Botnia kan vi knyta starkare mellanmänskliga band mellan våra länder.

– Det här är startskottet på någonting nytt. Färjan skapar förutsättningar för en ännu djupare samverkan med sikte på en gemensam arbetsmarknad mellan våra länder. Den är viktig för alla investeringar som nu genomförs i våra regioner, men också för att skapa en närmare samverkan inom forskning, utbildning och sjukvård, sade Joakim Strand (SFP) i samband med mottagningen när färjan för första gången anlände till Umeå hamn.

M/S Aurora Botnia

M/S Aurora Botnia är ett specialtillverkat fartyg för rutten Umeå–Vasa. Det är utrustat med den absolut senaste miljötekniken och drivs av el och förnybara bränslen. Inredningen i de publika utrymmena och hytterna är baserade på återvunna material. Till exempel är bordsskivor och diskar tillverkade av returplast, mattorna i hytterna till stor del tillverkade av fibrer från gamla fisknät, med mera. M/S Aurora Botnia är inte bara en angelägenhet för Umeå och Vasa. Fartyget knyter samman hamnarna efter den norska atlantkusten med farleder till Baltikum, Ryssland, Indien, Kina och Japan och är med det en angelägenhet för hela Kvarkenregionen och Norden.

Omarbetad text urprungligen publicerad av Umeå kommun.