31 / 08 / 2023

Samarbete och konkurrens behövs när man står inför den gröna omställningen

Viktor Salenius, en av huvudtalarna på Kvarkenrådets event under Wasa Future Festival, argumenterade att energiomställningen och klimatkrisen som vi står inför gör samarbetsformer nödvändiga i Kvarkenregionen.

Viktor Salenius, doktorand vid Saïd Business School på University of Oxford, beskrev att det gränsöverskridande samarbetet i regionen inte bara är önskvärt utan ganska naturligt, till och med nödvändigt för en hållbar omställning till grön energiproduktion.

– Det är inte bara en trevlig sak att ha ett mellanregionalt samarbete inom den gröna omställningen utan det är väsentligt. Vi har problem om det inte byggs upp ett samarbete över Kvarken och inom de nordiska länderna.

Salenius sa att energiomställningen och klimatkrisen som vi står inför gör dessa ekonomiska samarbetsformer nödvändiga. Han menade också att det är ganska lyckosamt för dessa regioner eftersom det redan finns en tradition och en samarbetskultur i Kvarkenregionen som är unik, inte bara för Norden utan även för Europa och världen.

– Det här området behöver samarbete och konkurrens på samma gång. Det är inte bara en rolig sak att göra utan det enda vi kan göra. Denna energiomställning kommer hur som helst att hända inom cirka 10 år, men vi kan ju börja på redan.

Silicon Valleys koncept kommer inte att ge svar på den gröna omställningen

Salenius beskrev att Silicon Valley är en otroligt framgångsrik, banbrytande innovationsregion i världen, men samtidigt byggdes den för det som redan nu är en föråldrad tid innan den gröna omställningen.

– Den gröna omställningen är inte likadan som den digitala omställningen var trots att de är relaterade. De gamla modellerna, som vi har lärt oss från digitaliseringen, digitala omställningen och innovationen som hör ihop med den, passar inte in riktigt. Det är en helt annan ekonomisk modell som vi behöver nu.

Salenius hävdade att Silicon Valley kommer att spela en roll i den gröna omställningen, men att vi inte borde se till dem för att få svar på hur vi ska bygga våra egna modeller. Vi behöver digital teknik, men vi måste också ta reda på hur vår befintliga industriella kapacitet kommer att omvandlas på ett hållbart sätt.

Salenius diskuterade också kort regionens attraktionskraft och kompetensförsörjning. Han påpekade att det handlar om ett samhällsproblem snarare än en fråga om teknik och export.

– Den här regionen kommer att behöva en stor mängd människor under de kommande åren för att få det att fungera. Folk kommer inte att flytta hit om det bara finns en bransch som man kan arbeta i, eftersom folk vanligtvis flyttar med sina familjer eller i större grupper.

– Skulle det inte vara fantastiskt om det här området skulle bli den första platsen i världen där klimatomställningen inom industrin hade den effekten att verkligen skapa ett större regionalt innovationssystem i både sociala och ekonomiska termer?

Ladda ner Viktors Salenius presentation HÄR
Kolla på streamingen HÄR
Läs de andra texterna om Wasa Future Festival HÄR, HÄR och HÄR