Projekt

Nyheter

  • 24.06.2019
    Fira med oss 8.8.2019!
  • 19.06.2019
    Resultaten kommer användas i planering av de kunskapshöjande insatserna för att kunna bidra till utvecklingen av företagens, besöksnäringens och Kvarkenregionens digitalisering.
  • 19.06.2019
    Det gränsöverskridande projektet MABA II (Midway Alignment Botnia Atlantica II) har kommit i mål; nu sammanställs projektresultaten inför slutrapporteringen och aktiviteterna är på slutrakan. Projektet har haft en avgörande roll i fråga om den nya färjan för trafiken över Kvarken, men förväntningarna överträffades då man redan i god tid innan projketslut hann beställa den nya specialanpassade färjan.
Nyhetsarkiv