Skip to content
Tack för ett gott samarbete 2020, God Jul och Gott Nytt År 2021!

Vad händer hos oss?

Nyheter

Välkommen in i vårt nyhetsrum för att ta del av pressmeddelanden och nyhetsinformation om Kvarkenrådet och våra projekt.

Hojdkurvor_02
Teckning 2@2x
Filtrera på ämne
Rensa filter
Tack för ett gott samarbete 2020, God Jul och Gott Nytt År 2021!
Tack för ett gott samarbete 2020, God Jul och Gott Nytt År 2021!

Projektledare Marianne Sjöströms hälsning

Projekt Destination Kvarken har ansökt om förlängning med fem månader till slutet av 2021 samtidigt som vi snart går in för det sista verksamhetsåret.

Till nyhet

Idag lanserar Kvarkenrådet ny hemsida och grafisk profil

En ny organisation. Ny hemsida. Nytt utseende. Nästan samma som tidigare, men mycket enklare och snyggare!

Till nyhet

Projektet Öst-västliga stråkets slutmål i sikte

En bättre tillvaro här uppe i norr - en ökad konkurrenskraft, bättre livsmiljö för fler människor och en ökad social, kulturell och ekonomisk integration är de långsiktiga målsättningarna för projektet Öst-västliga stråket.

Till nyhet

Nutid och framtidsutsikter

Finland och Sverige har nu formellt inrättat den första helnordiska europeiska grupperingen för territoriellt samarbete, Kvarkenrådet EGTS.

Till nyhet

Mathias Lindström Viexpos Exportambassadör 2020

Andelslaget Viexpo utnämner varje år både ett företag och en person till Viexpos Exportambassadörer. Exportambassadörerna tackas för värdefullt arbete för exporten och exportföretagen i de tre österbottniska landskapen.

Till nyhet

Kvarken Destinations – Stor potential och många trumfkort

Budskapet från internationella researrangörer är att man ute i Europa gärna betraktar vårt gemensamma område – Kvarken - som en helhet. Destinationens hänförande kontraster är viktiga utgångspunkter i projektet Kvarken Destinations som startats i syfte att öka antalet besökare i Kvarkenregionen.

Till nyhet

Technical development of electric aircraft

One of the goals of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region.

Till nyhet

Finlands och Sveriges regeringar har godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS

Finland och Sverige har formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Till nyhet

We are participating in the virtual Smart City & Buildings 2020 event 24/11

The virtual Smart City & Buildings 2020 event November 24th 9-15 (EET) is filled with important topics

Till nyhet

Status of Electric Aviation in Finland and Sweden and the Development Opportunities

The goal of the FAIR project is to create synergy, increase knowledge of the potentials of electric-powered flights and accelerate the implementation of regional electric flights especially in the Kvarken region. The project consists of three work packages (WP 1-3) of which RISE is responsible for WP 3 focusing on the Cross-border innovation process and the project´s competence network.

Till nyhet

Berättarwebinarium 19.11.2020

Berättarwebinarium 19.11.2020 klockan 18.00-19.30 västerbottnisk tid/ 19.00-20.30 i Österbotten.

Till nyhet

Effektivering av gränsöverskridande samverkan

Kvarkenrådet är partner i projektet BSR Access (BSR Access, Access to clean, efficient and multimodal transport corridors in the Baltic Sea Region) som främjar hållbar tillväxt i Östersjöregionen. Den 21 oktober 2020 samlade Kvarkenrådet cirka 40 medlemmar från intressentgrupperna till ett webbinarium för att behandla samarbetsformer längs transportkorridorerna.

Till nyhet

Storytagging lyfter styrkan i det lokala kulturarvet

Begreppet storytelling ligger i tiden – allt fler företag inser kraften i att ge sin produkt en själ, genom att berätta en historia om den – gärna förankrad i det lokala kulturarvet eller landskapet. Det här tar projektet Storytagging fasta på. Projektet samlar berättelser om livet i norr och för ändamålet har man etablerat brandet Northword.

Till nyhet

Positiva ringar på vattnet av en fast Kvarkenförbindelse

Den nya utredningen om en fast förbindelse över Kvarken som presenterades under försommaren, har väckt stor uppmärksamhet. Männen bakom utredningen - Antti Talvitie och Esa Eranti - deltog i Wasa Future Festival för att presentera sina slutsatser och möttes av beröm och entusiasm.

Till nyhet

Möjligheterna med elflyg är enorma – både i Kvarkenregionen och i hela Norden

Under försommaren startades projektet FAIR upp i Kvarkenregionen. Projektets målsättning är att skapa synergier och öka kunskapen om elflygets möjligheter samt att snabba på implementeringen av regionala elflyg i regionen.

Till nyhet

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan.

Till nyhet

Styrelsemedlem Lilly Bäcklunds hälsning

Tack för möjligheten att få skriva en personlig hälsning till er alla Kvarkenråds vänner. Jag har sedan början av 1990-talet i olika omfattning varit engagerad genom olika förtroendeuppdrag kopplad till samarbete inom Kvarkenområdet.

Till nyhet

Invitation: Future solutions 12/9 – Live & Online

Hjärtligt välkomna till evenemanget i Wasa Future Festival som Kvarkenrådet står värd för. Tillställningen arrangeras lördagen den 12 september från och med kl. 12.

Till nyhet

Visionen om fast förbindelse över Kvarken lever

Kvarkenrådet har under många år jobbat operativt med att integrera Kvarkenregionen inom alla sektorer. För att det skall lyckas krävs fungerande förbindelser.

Till nyhet

Kvarkenregionen – en vinnare bland resmålen efter coronakrisen?

Efter coronakrisen kommer troligtvis besökaren att favorisera destinationer med ren natur, naturaktiviteter, närhet till havet, upplevelser, utrymme och avskildhet.

Till nyhet

Resedrömmar ska ge projektets företag synlighet

Besöksnäringens utmaningar i och med Covid-19 har lett till att man även i projektet Destination Kvarken börjat se sig om efter tillfälliga alternativa lösningar.

Till nyhet

Effekter av krisen Covid-19 i turistföretag i Kvarkenregionen

Hanken Svenska handelshögskolan genomförde undersökningen ”Tillsammans klarar vi av Coronakrisen” bland finska företag i Destination Kvarken-projektet.

Till nyhet

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt beviljades EU-finansiering

Kvarkenregionens aktörer har beviljats finansiering för ett stort utvecklingsprojekt gällande elflyg – FAIR, Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation.

Till nyhet

Building sustainable industries for future generations

Living in these exceptional times is creating new needs, demands and even possibilities to become better acquainted with our region by using digital solutions and prepare together for the future ahead.

Till nyhet

FAIR – Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojekt

Kvarkenrådet genomförde hösten 2019 förstudien Elflyg – Infrastruktur och regionala effekter, vars syfte var att utveckla en projektidé kring regionala utvecklingseffekter av trafik med elflyg kring Kvarken.

Till nyhet

Ett helt nytt transportslag med stor betydelse för regionen – och för hela Norden

Fiskerud kommer att ha en viktig roll i det planerade elflygsprojektet FAIR, som Kvarkenrådet i partnerskap med bland annat just RISE, ansökt om finansiering för.

Till nyhet

Elflyg redan nu en realistisk lösning för inrikesflyget

Inom projekt är målsättningen att skapa synergier med andra elflygsprojekt i syfte att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Till nyhet

Direktörens hälsning

Nutid och framtidsutsikter I omställningens tid – Direktörens hälsning

Till nyhet

Överväldigande internationellt mediaintresse för Kvarken

I mars deltog projektet Kvarken Destinations i två media evenemang i den tyska huvudstaden Berlin; International Media Marketplace (IMM) 2020 som samlade 140 tyska resejournalister och Skandinavian Match, som hade fokus på influensers. Närmare 30 medier i form av magasin, dagstidningar, radio och influensers visade stort intresse för Kvarken Destinations.

Till nyhet

Kvarken Destinations vann Scandinavian Outdoor Award -pris

Botnia-Atlantica projektet Kvarken Destinations vinner SCANDINAVIAN OUTDOOR AWARD (SOA) -priset inom kategorin Best Inspiration. Utmärkelsen SOA TRAVEL delas årligen ut till resedestinationer eller turismföretag på basen av förra årets insatser.

Till nyhet

Pressmeddelande om framtida INTERREG-programmen i Norden

Det gränsregionala samarbetsorganet Kvarkenrådet höll sitt styrelsemöte i Vasa den 17.2.2020. Kvarkenrådet är Nordiska ministerrådets officiella gränsregionala samarbetsorgan och omfattar Region Västerbotten, Örnsköldsviks kommun, alla tre Österbottniska landskap samt Vasa, Seinäjoki, Karleby och Jakobstad stad.

Till nyhet

Kvarken Destinations nominerat för Scandinavian Outdoor Award 2020 i kategorin ”Best Inspiration”

Projektets hemsida, kvarkendestinations.com som riktar sig till researrangörer och resemedia, med sitt innehåll i form av inspiration för att locka fler besökare till Kvarkenregionen är anledningen till nomineringen.

Till nyhet

Regionens aktörer förbereder sig för eldrivna flyg

Kvarkenrådet har tillsammans i ett brett partnerskap lämnat in en finansieringsansökan för att genomföra ett två-årigt projekt gällande eldrivna flyg.

Till nyhet

Uttalande om transport i Norden

Uttalelse om transport i Norden De nordiske grensekomiteer som er samlet på Nordens Hus i København 28.-29. januar 2020 slutter seg til Nordisk Råds anbefaling om et ministerråd for nordisk transportsamarbeid. De 12 grensekomiteene arbeider med å styrke transport over de nordiske grensene og forbedring av nødvendig infrastruktur som muliggjør større økonomisk tilvekst og klimavennlige […]

Till nyhet

Kvarken Destinations får beröm och erkännande av internationella researrangörer

Två länder och sju destinationer med sina exportmogna företag presenteras tillsammans under namnet Kvarken Destinations och når framgång bland internationella researrangörer.

Till nyhet

Direktörens hälsning

Inspirerad av mötet med Finska riksdagens framtidsgrupp i slutet av november, kan jag konstatera att vi är på rätt väg. Arbetet som görs i Kvarkenregionen skapar givande, intressanta diskussionen, och det är inspirerande att få bidra till och ta del av dessa.

Till nyhet

Nya förutsättningar för besöksnäringen genom samarbetet över Kvarken

Projektet Destination Kvarken som sammanför ett 40-tal exportmogna små och medelstora turismföretag och sju destinationsbolag i Kvarkenregionen har redan lett till konkreta resultat.

Till nyhet